IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MWTL monitoring netwerk [MWTL monitoring network]


Ook beschikbaar via:
Beschikbaarheid: Voor meer informatie over de restricties, gelieve contact op te nemen via de hogervermelde contactgegevens.

Beschrijving
Het MWTL Monitoringsprogramma staat voor Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands. Via dit monitoringsprogramma wordt informatie ingewonnen voor het nationale beleid van de rijkswateren. meer

Doel MWTL:
  • Monitoring waterstaatkundige toestand des lands
  • Trends en toestand beschrijving van watersystemen.
  • Toetsing van waterkwaliteitsdoelstellingen van het nationale beleid.
  • Nakomen van internationale afspraken en verplichtingen inzake het meten van de waterkwaliteit.

Kader MWTL:
In opdracht van Rijkswaterstaat worden een reeks landelijke monitoring programma's uitgevoerd die samen MWTL wordt genoemd. Al sinds 1971 staat deze afkorting voor Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands. De naam zegt het al: het zijn programma's waarmee informatie wordt ingewonnen voor het nationale beleid van de rijkswateren. Met MWTL-informatie kunnen trends worden gesignaleerd en meetresultaten worden getoetst aan normen en streefbeelden. Hiermee levert MWTL een essentiële bijdrage aan het formuleren en evalueren van het waterbeleid en aan de naleving van (inter)nationale afspraken.
Beschikbaarheid gegevens MWTL:
Alle gegevens van het MWTL worden opgeslagen in DONAR (Dataopslag natte Rijkswaterstaat) Deze data is alleen beschikbaar binnen Rijkswaterstaat. Geïnteresseerden van buiten Rijkswaterstaat kunnen terecht op de volgende adressen:

Scope
Thema's:
Biologie, Fysisch, Milieu-kwaliteit / vervuiling, Watersamenstelling
Kernwoorden:
Monitoring

Spreiding in de tijd
Vanaf 1971 [Gestart]

Gerelateerde datasets
Dataset delen:
MWTL biologisch monitoring netwerk, meer
MWTL chemisch monitoring netwerk, meer
MWTL fysisch monitoring network, meer
MWTL morfologisch monitoring netwerk, meer

Publicatie
Beschrijft deze dataset
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2014). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2014. Rijkswaterstaat (RWS): [s.l.]. 194 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2012). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2013. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 274 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2011). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2012. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 290 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2010). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2011. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 286 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2010). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2010. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 348 + bijlagen pp., meer
Holierhoek, M.M. et al. (2009). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2009. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2009.001. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 324 + bijlagen pp., meer
Holierhoek, M.M. et al. (2008). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2008. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.001. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Lelystad. ISBN 9789036914215. 242 + bijlagen pp., meer
(2007). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet rijkswateren. Meetplan 2007. Werkdocument RIKZ, 2007.002. RIZA werkdocument, 2007.004. 234 + bijlagen pp., meer
(2006). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet zoete rijkswateren. Meetplan 2006. RIZA werkdocument, 2005.137X. RIZA, Directie Waterkwaliteit en Informatie - Monitoring: [s.l.]. 115 + bijlagen pp., meer
(2005). MWTL. Monitoring Zoete Rijkswateren: meetplan 2005. RIZA werkdocument, 2004.164X. RIZA: Lelystad. 102 + bijlagen pp., meer
Top, T.H. et al. (2005). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2005. Werkdocument RIKZ, ZD-2004.861X. RIKZ: Middelburg. 83 pp., meer
Top, T.H. et al. (2005). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2006. Werkdocument RIKZ, 2005.857.w. RIKZ: Middelburg. 87 pp., meer
(2004). MWTL. Monitoring Zoete Rijkswateren. Meetplan 2004. RIZA werkdocument, 2003.171X. RIZA: Lelystad. 107 + bijlagen pp., meer
Top, T.H.; Geijp, F.W. (2003). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2004. Monitoring MWTL en aanvullende projecten. Werkdocument RIKZ, MI-2003.859X. RIKZ: Middelburg. 85 pp., meer
(2002). MWTL. Monitoring Zoete Rijkswateren. Meetplan 2003. RIZA werkdocument, 2002.178X. RIZA: Lelystad. 114 + bijlagen pp., meer
Top, T.H.; Verlinde, W.P. (2002). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2003. Monitoring MWTL en aanvullende projecten. Werkdocument RIKZ, IT-02.841 X. RIKZ: Middelburg. 84 pp., meer
(2001). Monitoring zoete rijkswateren. MWTL. Planning 2002. RIZA werkdocument, 2001.165X. RIZA: [s.l.]. 108 + bijlagen pp., meer
IMM (2001). Monitoring zoete rijkswateren. MWTL. Planning 2001. RIZA werkdocument, 2001.008X. RIZA: [s.l.]. 95 + bijlagen pp., meer
Top, T.H.; Verlinde, W.P. (2001). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2002. Monitoring MWTL en aanvullende projecten. Werkdocument RIKZ, IT-01.845 X. RIKZ: Middelburg. 91 pp., meer
Holierhoek, M.M.; van Duynhoven, N. (2000). Monitoring zoete rijkswateren. MWTL. Planning 2000. RIZA werkdocument, 99.204X. RIZA: Lelystad. 79 + bijlagen pp., meer
Top, T.H.; Verlinde, W.P. (2000). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2001. Monitoring MWTL en aanvullende projecten. Werkdocument RIKZ, IT-2000.866X. RIKZ: Middelburg. 82 pp., meer
Top, T.; Verlinde, W. (1999). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2000. Monitoring MWTL en aanvullende projecten. Werkdocument RIKZ, IT-99.889 X. RIKZ: Middelburg. 84 pp., meer
Holierhoek, M.M. (1998). Milieumeetnet Zoete Rijkswateren. MWTL. Planning 1999. RIZA werkdocument, 98.170X. RIZA: Lelystad. 76 + bijlagen pp., meer
Top, T.; Verlinde, W. (1998). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. M.W.T.L. Planning 1998. Werkdocument RIKZ, IT-97.838X. RIKZ: Middelburg. 54 pp., meer
Top, T.; Verlinde, W. (1998). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. M.W.T.L. Planning 1999. Werkdocument RIKZ, IT-98.869X. RIKZ: Middelburg. 77 pp., meer
Holierhoek, M.M. (1997). Milieumeetnet Zoete Rijkswateren. MWTL. Planning 1998. RIZA werkdocument, 97.193X. RIZA: [s.l.]. 76 + bijlagen pp., meer
Landman, E. (1997). Milieumeetnet Zoete Rijkswateren. MWTL. Planning 1997. RIZA werkdocument, 97.026X. RIZA: [s.l.]. 63 + bijlagen pp., meer
Visser, W.; Verlinde, W. (1996). Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. M.W.T.L. Planning 1997. Werkdocument RIKZ, IT-96.839X. RIKZ: Middelburg. 60 pp., meer
Visser, W. et al. (1995). Milieumeetnet Rijkswateren. M.W.T.L. Planning 1996. Notanr. 95.048. RIZA: [s.l.]. ISBN 9036945143. 110 + bijlagen pp., meer
Visser, W. et al. (1994). Milieumeetnet Rijkswateren. M.W.T.L. Planning 1995. Notanr. 94.053. RIZA: [s.l.]. ISBN 9036903548. 123 pp., meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2004-06-03
Informatie laatst gewijzigd: 2017-11-28
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid