IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Number of breeding pairs of the little tern in the Western Scheldt (including part of the Voordelta) and the other Delta area [Aantal broedparen van de dwergstern in de Westerschelde (inclusief stuk van de Voordelta) en het overige Deltagebied]

Scope
Themes:
Biology, Biology > Birds, Coastal studies (e.g. shores, estuaries)
Keywords:
Marine/Coastal, Fresh water, Brackish water, ANE, netherlands, zeeland, westerschelde, ANE, Netherlands, Delta Area, ANE, Netherlands, Westerschelde, Sterna albifrons Pallas, 1764

Geographical coverage
ANE, Netherlands, Delta Area [Marine Regions]
ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]

Temporal coverage
1979 - 2008

Taxonomic coverage
Sterna albifrons Pallas, 1764 [WoRMS]

Parameter
Count of breeding pairs

Contributors
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), more
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more

Publication
Describing this dataset
(2010). Status van soorten en habitats. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 208. VLIZ: Oostende. 14 pp., more
Used in this dataset
Strucker, R.C.W. et al. (2009). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2008. RWS Waterdienst BM, 09.05. Delta Project Management/Rijkswaterstaat. Waterdienst: Vlissingen. 68 + bijlagen pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-08-20
Information last updated: 2022-08-02
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy