IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW)
www.inbo.be

Dutch name: Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

Address:
Gaverstraat 4
9500 Geraardsbergen
Belgium

Tel.: +32-(0)54-43 71 11
Fax: +32-(0)54-41 08 96
E-mail:
 Publications | Projects | Event | Datasets 
 
Type: Scientific

Persons formerly associated with this organization (2)  Top | Publications | Projects | Event | Datasets 

Publications (55)  Top | Projects | Event | Datasets 
  ( 10 peer reviewed ) split up filter
 • Peer reviewed article Bilau, M.; Sioen, I.; Matthys, C.; De Vocht, A.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Willems, J.L.; De Henauw, S. (2007). Probabilistic approach to polychlorinated biphenyl (PCB) exposure through eel consumption in recreational fishermen vs. the general population. Food Addit. Contam. 24(12): 1-8. https://dx.doi.org/10.1080/02652030701459848, more
 • Peer reviewed article Vandecasteele, B.; Buysse, C.A.; Tack, F.M.G. (2006). Metal uptake in maize, willows and poplars on impoldered and freshwater tidal marshes in the Scheldt estuary. Soil use manage. 22(1): 52-61. dx.doi.org/10.1111/j.1475-2743.2005.00007.x, more
 • Peer reviewed article Maes, G.E.; Raeymaekers, J.A.M.; Pampoulie, C.; Seynaeve, A.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Volckaert, F.A.M.J. (2005). The catadromous European eel Anguilla anguilla (L.) as a model for freshwater evolutionary ecotoxicology: relationship between heavy metal bioaccumulation, condition and genetic variability. Aquat. Toxicol. 73(1): 99-114. DX.doi.org/10.1016/j.aquatox.2005.01.010, more
 • Peer reviewed article Breine, J.; Simoens, I.; Goethals, P.; Quataert, P.; Ercken, D.; Van Liefferinghe, C.; Belpaire, C. (2004). A fish-based index of biotic integrity for upstream brooks in Flanders (Belgium). Hydrobiologia 522(1-3): 133-148. http://dx.doi.org/10.1023/B:HYDR.0000029991.42922.a4, more
 • Peer reviewed article Morris, S.; Allchin, C.R.; Zegers, B.N.; Haftka, J.J.H.; Boon, J.P.; Belpaire, C.; Leonards, P.E.; Van Leeuwen, S.P.J.; de Boer, J. (2004). Distribution and fate of HBCD and TBBPA brominated flame retardants in North Sea estuaries and aquatic food webs. Environ. Sci. Technol. 38(21): 5497-5504. http://dx.doi.org/10.1021/es049640i, more
 • Peer reviewed article Audenaert, V.; Huyse, T.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Volckaert, F.A.M.J. (2003). Spatio-temporal dynamics of the parasitic nematode Anguillicola crassus in Flanders, Belgium. Dis. Aquat. Org. 56(3): 223-233. dx.doi.org/10.3354/dao056223, more
 • Peer reviewed article Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Tack, F.M.G. (2003). Temporal-spatial trends in heavy metal contents in sediment-derived soils along the Sea Scheldt river (belgium). Environ. Pollut. 122(1): 7-18. http://dx.doi.org/10.1016/S0269-7491(02)00282-8, more
 • Peer reviewed article Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Tack, F.M.G. (2002). Heavy metal contents in surface soils along the Upper Scheldt river (Belgium) affected by historical upland disposal of dredged materials. Sci. Total Environ. 290(1-3): 1-14. https://dx.doi.org/10.1016/S0048-9697(01)00966-4, more
 • Peer reviewed article Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Tack, F.M.G. (2002). Identification of dredged sediment-derived soils in the alluvial plains of the leie and the upper and sea scheldt rivers (belgium) based on physico-chemical soil properties. J. Environ. Monit. 4(2): 306-312. http://dx.doi.org/10.1039/b108881e, more
 • Peer reviewed article Belpaire, C.; Smolders, R.; Vanden Auweele, I.; Ercken, D.; Breine, J.; Van Thuyne, G.; Ollevier, F.P. (2000). An index of biotic integrity characterizing fish populations and the ecological quality of Flandrian water bodies. Hydrobiologia 434(1-3): 17-33. http://dx.doi.org/10.1023/A:1004026121254, more
 • Bilau, M.; Sioen, I.; Matthys, C.; De Vocht, A.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Willems, J.; De Henauw, S. (2008). Polychlorinated biphenyl exposure through eel consumption in recreational fishermen, in: Belpaire, C. Pollution in eel: a cause of their decline? = Verontreiniging in paling: een oorzaak van zijn achteruitgang?. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2008.2: pp. 301-315, more
 • (2006). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer IBW Activiteitenverslag 2005. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 94 pp., more
 • Goethals, P.L.M.; Breine, J.; Simoens, I.; Belpaire, C. (2006). Ontwikkelen van een index voor het biologisch kwaliteitselement vis voor de Kaderrichtlijn Water - Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'REFCOND' voor het kwaliteitselement vis in Vlaanderen. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 79 pp., more
 • Bilau, M.; Sioen, I.; Matthys, C.; Goemans, G.; Belpaire, C.; De Vocht, A.; De Henauw, S. (2005). PCB exposure through eel consumption in sport fishers as compared to the general population: a probabilistic approach. Organohalogen Compounds 67: 1737-1740, more
 • Breine, J.; Van Thuyne, G. (2005). Visbestandopnames op de Rupel en Durme (2005). Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, R.2005.147. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 8 pp., more
 • Maes, G.E.; Raeymaekers, J.A.M.; Pampoulie, C.; Seynaeve, A.; Goemans, G.; Belpaire, C.; Volckaert, F.A.M.J. (2005). The catadromous European eel Anguilla anguilla (L.) as a model for freshwater evolutionary ecotoxicology: relationship between heavy metal bioaccumulation, condition and genetic variability, in: Maes, G.E. Evolutionary consequences of a catadromous life-strategy on the genetic structure of European eel (Anguilla anguilla L.). pp. 139-160, more
 • Maes, J.; Geysen, B.; Stevens, M.; Ollevier, F.; Breine, J.; Belpaire, C. (2005). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2004. Studierapport in opdracht van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Laboratorium voor Aquatische Ecologie: Leuven. 43 pp., more
 • Maes, J.; Breine, J.; Stevens, M.; Ollevier, F. (2005). New perspectives for fish in the Scheldt Estuary, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 637-639, more
 • Van den Bergh, E.; Buysse, D.; Coeck, J.; Gyselings, R.; Mertens, W.; Van Braeckel, A.; Breine, J.; Vandecasteele, B.; Muylaert, K.; Du Laing, G.; Maes, J.; Soetaert, K.; Van Damme, S. (2005). Zeeschelde, in: Dumortier, M. et al. (Ed.) Natuurrapport 2005: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 24: pp. 153-161, more
 • Belpaire, C. (2004). Scheldevissen anno 1900. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 33 slides pp., more
 • Breine, J. (2004). De ecologische kwaliteit van de Schelde en de Kaderrichtlijn Water. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: [s.l.]. 43 pp., more
 • Breine, J.; Van Thuyne, G. (2004). Visbestandopnames op de Rupel en Durme (2004). Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, R.2004.109. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart. 8 pp., more
 • Goemans, G. (2004). Verontreinigende stoffen in de Schelde(vissen). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: [s.l.]. 17 pp., more
 • Viaene, P.; Mostaert, F.; Quataert, P.; Verbiest, H.; De Charleroy, D. (2004). Fish migration in polder areas: evaluation of a De Wit fishpass, in: de Jalón Lastra, D.G. et al. (Ed.) Proceedings of the Fifth International Symposium on Ecohydraulics. Aquatic Habitats: Analysis & Restoration, September 12-17, 2004, Madrid, Spain. IAHR Congress Proceedings, : pp. 1046-1051, more
 • Geeraerts, C.; De Charleroy, D. (2003). Visstandonderzoek en onderzoek naar vismigratie doorheen sluizen op het kanaal naar charleroi en het zeekanaal brussel-schelde. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart. 111 pp., more
 • Goemans, G.; Belpaire, C.; Raemaekers, M.; Guns, M. (2003). Het Vlaamse palingpolluentenmeetnet, 1994-2001: gehalten aan polychloorbifenylen, organochloorpesticiden en zware metalen in paling. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 59 + bijlagen pp., more
 • Goemans, G.; Belpaire, C.; Raemaekers, M.; Guns, M. (2003). Het Vlaamse palingpolluentenmeetnet, 1994-2001: gehalten aan polychloorbifenylen, organochloorpesticiden en zware metalen in paling. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 34 maps pp., more
 • Van Thuyne, G. (2003). Visbestanden op het kanaal Charleroi-Brussel-Schelde (2002). Interne rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, 2003.139. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart-Groenendaal. 11 pp., more
 • Van Thuyne, G. (2003). Visbestanden op het kanaal van Ieper naar de IJzer (2002). IBW.Wb.V.IR., 2003.144. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart-Groenendaal. 11 pp., more
 • Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Buysse, C.; Van Ham, R. (2003). Baggergronden in vlaanderen. Opname van metalen door wilgen op baggergronden, schorren en alluviale gebieden. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2003(2). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 96 pp., more
 • Vrielynck, S.; Belpaire, C.; Stabel, A.; Breine, J.; Quataert, P. (2003). De visbestanden in Vlaanderen anno 1840-1950: een historische schets van de referentietoestand van onze waterlopen aan de hand van de visstand, ingevoerd in een databank en vergeleken met de actuele toestand. IBW.Wb.V.R., 2002.89. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 271 + annexes, 1 cd-rom pp., more
 • Adriaenssens, V.; Goethals, P.; De Pauw, N.; Breine, J.; Simoens, I.; Belpaire, C.; Maes, J.; Ercken, D.; Ollevier, F. (2002). Ontwikkeling van een estuariene visindex in Vlaanderen. Water Nieuwsbrief 2: 1-13, more
 • Adriaenssens, V.; Goethals, P.L.M.; Breine, J.J.; Maes, J.; Simoens, I.; Ercken, D.; Belpaire, C.; Ollevier, F.; De Pauw, N. (2002). Referenties voor een visindex. Landschap 19(1): 59-61, more
 • Belpaire, C. (2002). Monitoring van de glasaalrekrutering in Belgie. IBW.Wb.V.WR., 2002(87). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal-Hoeilaart. 22 pp., more
 • Breine, J.; Verreycken, H.; Simoens, I.; Beier, U.; Degerman, E.; Wirlöf, H. (2002). Development of fish community databases in Flanders (V.I.S.) and Europe (FIDES), in: Goethals, P. et al. Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. pp. 13, more
 • Goethals, P.L.M.; Adriaenssens, V.; Maes, J.; Ercken, D.; Breine, J.; Simoens, I.; van Liefferinge, C.; Verhaegen, G.; Ollevier, F.; De Pauw, N.; Belpaire, C. (2002). Assessment of fish communities in the Scheldt estuary in Flanders (Belgium) by means of an Index of Biotic Integrity, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 43, more
 • Vrielynck, S.; Belpaire, C.; Stabel, A.; Breine, J.; Quataert, P. (2002). De visbestanden in vlaanderen anno 1840-1950 : een historische schets van de referentietoestand van onze waterlopen aan de hand van de visstand, ingevoerd in een databank en vergeleken met de actuele toestand. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, R.2002.89. Instituut voor Natuurbehoud: Groenendaal. 271 pp., more
 • Breine, J.; Goethals, P.; Simoens, I.; Ercken, D.; van Liefferinge, C.; Verhaegen, G.; Belpaire, C.; De Pauw, N.; Meire, P.; Ollevier, F.P. (2001). De visindex als instrument voor het meten van de biotische integriteit van de Vlaamse binnenwateren. Eindverslag van project VLINA 9901, studie uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 173, appendices pp., more
 • Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Lauriks, R.; Buysse, C. (2001). Baggergronden in Vlaanderen. Baggergronden langs de Zeeschelde stroomopwaarts van Dendermonde en langs de Durme. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 2001(10). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 94 pp., more
 • Van Thuyne, G.; Belpaire, C. (2000). Visbestandsopnames op de Spuikom te Oostende (1998). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart-Groenendaal. 4, 1 map pp., more
 • Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Lauriks, R.; Buysse, C.; Mergaert, K. (2000). Baggergronden langs de Bovenschelde: resultaten van de terreininventarisatie naar de geografische omvang en verontreiniging. Mededelingen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 8(1). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 60 pp., more
 • Breine, J.; Belpaire, C. (1999). Waterverontreiniging. Visindex. MIRA-T 1999. IBW.Wb.BR., 99.39. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. , more
 • Monden, S.; De Charleroy, D.; Denayer, B. (1999). Studie naar de mogelijkheden van bevordering van vismigratie op prioritaire waterlopen in het ijzerbekken en het bekken van de Brugse polders. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart. , more
 • Vandecasteele, B.; De Vos, B.; Buysse, C. (1999). Baggergronden in vlaanderen: zeeschelde in gentbrugge, baggergronden in de gentbrugse meersen. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw, 1999(002). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen. 16 pp., more
 • Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Samsoen, L. (1998). Visbestandopnames op de Barbierbeek en de polders van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, Oost-Vlaanderen - juni 1996. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart. 6 pp., more
 • Vanden Auweele, I.; De Charleroy, D.; Beyens, J. (1997). Studie naar de mogelijkheden van de bevordering van vismigratie op prioritaire waterlopen in het demerbekken. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, 1997(056). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. , more
 • Vandenabeele, P.; Janssens, L.; Claus, K.; De Vlieger, V.; Verbiest, H. (1997). Natuurtechnische milieubouw langs waterlopen binnen het departement leefmilieu en infrastructuur (LIN) 1990-1997. Water 16(95): 120-130, more
 • Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Guns, M.; Denayer, B. (1995). Monitoring van de vispopulaties en visvleeskwaliteit op het Boudewijnkanaal. IBW.Wb.V.R., 95.31. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart-Groenendaal. 87 + bijlagen (tab., fig., maps) pp., more
 • IBW.Wb.V.R. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, more
 • IBW.Wb.V.IR. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, more
 • Mededelingen van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen, more
 • IBW.Wb.BR. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen, more
 • Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart, more
 • Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Geraardsbergen, more
 • Interne rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart, more

Projects (4)  Top | Publications | Event | Datasets 
 • Burbot (Lota lota), a neglected predator fish in Flanders (Belgium) - a case study for its restoration, more
 • Creating and maintaining a database on data about fish, fish stocks and fisheries in Flanders (Belgium), more
 • Ontwikkelen van een index voor het biologisch kwaliteitselement vis voor de Vlaamse rivieren, meren en overgangswateren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond' voor het kwaliteitselement vis, more
 • Ontwikkeling van een gedocumenteerde gegevensbank over uitheemse vissoorten in Vlaanderen met bijkomend onderzoek naar de blauwbandgrondel, more

Event  Top | Publications | Projects | Datasets 
 • Informatienamiddag: het visbestand van de Zeeschelde, more

Datasets (3)  Top | Publications | Projects | Event 
 • Database fish migration bottlenecks, more
 • Monitoring network freshwater fish Flanders, more
 • Monitoring network freshwater fish Flanders; Zeeschelde, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects | Event | Datasets