IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
This institute has changed, see institute underneath
Vlaamse overheid, more


Address:
E. Jacqmainlaan 156 bus 2
1000 Brussel
Belgium

Tel.: 02/553 71 17
Fax: 02/553 71 45
 Publications | Projects | Events 
 

Abstract:
Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap was tot 1 januari 2006 de ambtelijke organisatie van de Vlaamse overheid, waar het beleid van de Vlaamse regering wordt uitgevoerd.

Publications (21)  Top | Projects | Events 
  split up filter
 • Callaert, G.; Delepiere, A.-M.; Kerrinckx, H.; Vanneste, P.; Hooft, E. (2005). Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen: gemeente Oostende. Deel IA: Stad Oostende - Straten A-M. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN): Brussel. 318 pp., more
 • Callaert, G.; Delepiere, A.-M.; Kerrinckx, H.; Vanneste, P.; Hooft, E. (2005). Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen: gemeente Oostende. Deel IB: Stad Oostende - Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN): Brussel. 319-616 pp., more
 • Callaert, G.; Delepiere, A.-M.; Kerrinckx, H.; Vanneste, P.; Hooft, E. (2005). Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen: inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen: gemeente Oostende. Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN): Brussel. 617-816 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2005). Activiteitenverslag van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA) 2004. Activiteitenverslag van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA). Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Land-en Tuinbouwondersteuningsbeleid: Brussel. 115 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2005). Beleidsplan waterrecreatie en -toerisme van de waterwegen en kust in Vlaanderen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Beleid: Brussel. 26 pp., more
 • Administratie Waterwegen en Zeewezen (2003). Differentiële duinvegetatie. Evolutie van de zeeduinen langsheen de Vlaamse kust 1998-2000 en 2001-2003. Gedeelte De Haan-Cadzand. Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN)/Administratie Waterwegen en Zeewezen/Afdeling Waterwegen Kust: [s.l.]. , more
 • Coppens, E.; Stoop, W. (2003). Aquacultuur in vlaanderen : een stand van zaken en de juridische hinderpalen. Administratie land- en tuinbouw: Brussel. 26 pp., more
 • Durme (2003). Eerste monitoringrapport: de scheldebroeken (e-082) te zele, berlare, wichelen (oost-vlaanderen) 2003. Monitoringrapport, 82. Departement Leefmilieu en Infrastructur (LIN), Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer (AMINAL): Brussel. 54 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2003). Financieringinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA): activiteitenverslag FIVA 2002. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Land-en Tuinbouwondersteuningsbeleid: Brussel. 95 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2003). Activiteitenverslag van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA) 2003. Activiteitenverslag van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA). Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Land-en Tuinbouwondersteuningsbeleid: Brussel. 107 pp., more
 • (2002). De boer als buur - op bezoek bij de Vlaamse land- en tuinbouw: Jaarverslag 2001. Administratie land- en tuinbouw: Brussel. 133 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2002). Financieringinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA): activiteitenverslag FIVA 2001. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Land-en Tuinbouwondersteuningsbeleid: Brussel. 87 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (2002). Actualisatie van het sigmaplan: integrale verkenning scheldebekken, integrale verkenning rupelbekken, planstudie rivierherstelproject durme: deelopdracht 2: integrale afweging voor de actualisatie van het sigmaplan: omgevings- en sectorale analyse, instru. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. , more
 • (2001). Internationale luchthaven Oostende: statistisch jaarboek 2000. Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN): Brussel. 107 pp., more
 • Durme (2001). Monitoringrapport van erkend natuurreservaat nr. 137 de durmemeersen te waasmunster, hamme en zele (oost-vlaanderen). Monitoringrapport, 137. Departement Leefmilieu en Infrastructur (LIN), Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer (AMINAL): Brussel. 55 pp., more
 • Administratie Waterwegen en Zeewezen (2000). Differentiële duinvegetatie. Evolutie van de zeeduinen langsheen de Vlaamse kust 1995-1997 en 1998-2000. Gedeelte De Haan-Cadzand. Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN)/Administratie Waterwegen en Zeewezen/Afdeling Waterwegen Kust: [s.l.]. , more
 • Wartel, S.; Francken, F. (1996). Algemene Milieu Impactstudie Sigmaplan (AMIS): sedimenttransport en sedimentatie-processen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent. AMIS DS6.1-2. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN): Brussel. 43 pp., more
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (1993). Kust 2002 - Deel 1. De zeewerende funktie van de kust: stand van zaken: voorbereidend rapport. Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen. Bestuur Havens: Brussel. V, 82 pp., more
 • (S.d.). Ontsluiting kusthavens voor binnenvaart. Administratie Waterwegen en Zeewezen, afdeling Bovenschelde: Gent. 9 pp., more
 • Nieuwsbrief Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Departement LIN/LTV/Produktbureau LTV: Delft. , more
 • Natuur daar zorgen we voor. Departement LIN/Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Natuur: Brussel. , more

Projects (8)  Top | Publications | Events 
 • Latvia: development of a legislation for the protection of the marine environment in Latvia and application of environmental management for ports, more
 • MariFish: Coordination of European Marine Fisheries Research Programmes, more
 • MARIPAS: Haalbaarheidstudie van geselecteerde passieve visserijmethodes en maricultuur in de omgeving van windmolenparken in de Noordzee, more
 • NEW! DELTA: Ports and Nature, Striking a New Balance, more
 • NorthSeaChefs & Vissers, more
 • Ontwikkeling beoordelingskader Schelde-estuarium, more
 • Prognose van scheepstrafieken naar de haven van Antwerpen (in het kader van de verkeerssimulatie Schelde), more
 • PULSKOR, more

Events (2)  Top | Publications | Projects 
 • De val van het Nieuwe Troje. Het Beleg van Oostende. 1601-1604, more
 • Ocean's library partnership : workshop at the 2nd Intergovernmental Review of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities (GPA), organized by UNEP (16-20/10/2006), more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects | Events