IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Eng. Viaene, Peter PV
ORCID

Expertise
Thesaurus terms: Data management; Forecasts; Monitoring-networks; Permanence; Water management; Water quantity
 

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
 • Institutional address:
  Berchemlei 115
  2140 Antwerpen (Borgerhout)
  Belgium
  Tel.: +32-(0)3-224 60 35
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (HIC), more
 • Function: Manager data management
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 

Projects (14)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Aanpassingen sedimentmeetnet, more
 • Current resistance caused by waterplants, more
 • Effecten van een mogelijke klimaatverandering op het zeespiegelniveau, de rivierafvoer en de frequentie van stormen en hoogwaters - Literatuurstudie, more
 • Impact assessment and remediation of anthropogenic interventions on fish populations, more
 • LTV O&M Veiligheid 2007, more
 • Modelling of the Barbierbeek, more
 • Modernisering HIC meetnet, more
 • Monitoring van de exploitatie van een stortplaats voor baggerspecie ter hoogte van het spaarbekken van de Ijzer, more
 • Ontwerp vispassage Sint-Baafs-Vijve, more
 • Opmaak voorspellingen Kust en Schelde, more
 • Review hydraulische modellering stromingspatronen stuwsluis Denderbelle, more
 • Toelevering en overname peildata KEMP, more
 • Validatie sediment en fysische parameters, more
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), more

Publications (8)  Top | Institutes | Publications | Projects 
Book [show]
Book chapters (3) [show]
Abstracts (2) [show]
Report [show]
Other publication [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects