IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Eng. Vereecken, Hans
ORCID

Expertise
Thesaurus terms: Forecasts; Monitoring-networks; Permanence; Water management; Water quality; Water quantity
 

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
 • Institutional address:
  Berchemlei 115
  2140 Antwerpen (Borgerhout)
  Belgium
  Tel.: +32-(0)3-224 60 35
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (HIC), more
 • Function: Manager measuring-network
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 

Projects (32)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • Chloridegehalte - saliniteit - conductiviteit in het Schelde-estuarium: hoe te meten, te analyseren en te rapporteren, more
 • Life - SPARC, more
 • Aanpassingen sedimentmeetnet, more
 • AvdT - metingen in het mondingsgebied, more
 • AvdT II - Sedimentbalans Schelde-estuarium, more
 • Current resistance caused by waterplants, more
 • Cursus RIS - Nieuwe opleiding waterbemeestering, more
 • Densiteitsmetingen achterhaven Zeebrugge, more
 • Golven metingen Galgeschoor, more
 • Impact assessment and remediation of anthropogenic interventions on fish populations, more
 • Jaarlijks waterbodemonderzoek in Wester- en Zeeschelde, more
 • Modernisering HIC meetnet, more
 • MONEOS, more
 • MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, more
 • Monitoring Lippenbroek, more
 • Monitoring van de exploitatie van een stortplaats voor baggerspecie ter hoogte van het spaarbekken van de Ijzer, more
 • Onderzoek van Stroming en Sedimenttransport: data-analyse en innovatieve metingen, more
 • Onderzoeksproject plasticvervuiling van de Schelde, more
 • Opstellen monitoringsprogramma Galgeschoor, more
 • Optimalisatie monitoring Zeeschelde, more
 • Proefstortingen Westerschelde t.b.v. toekomstige onderhoudsvergunning, more
 • Shoreface nourishments as measure for coastal safety at the Belgian Coast, more
 • Stroming en golven op slik te Appels en Groot Buitenschoor, more
 • Stroomatlas sluis van Wintam, more
 • Toelevering en overname peildata KEMP, more
 • Toepasbaarheid van sedimenttransport formules in het Schelde-estuarium, more
 • Uitspoelen slib oude uitwatering Galgenweel, more
 • Validatie debieten en peilhoogtes, more
 • Validatie sediment en fysische parameters, more
 • Veldmeting Zwin, more
 • Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), more
 • Vlottermetingen tbv. validatie HF-radar, more

Dataset  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
 • Waterinfo: Water management datasystem from Flanders Hydraulics Research, more

Publications (84)  Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset 
A1 Publications (3) [show]
Books (4) [show]
Book chapter [show]
Abstract [show]
Reports (72) [show]
Other publications (3) [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Dataset