IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [111670]
Studierapport natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium. Op basis van een ecosysteemanalyse en verkenning van mogelijke maatregelen om het streefbeeld Natuurlijkheid van de Lange Termijn Visie te bereiken
Van den Bergh, E.; Van Damme, S.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Baten, I.; Meire, P. (2003). Studierapport natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium. Op basis van een ecosysteemanalyse en verkenning van mogelijke maatregelen om het streefbeeld Natuurlijkheid van de Lange Termijn Visie te bereiken. Werkdocument RIKZ, OS/2003.825x. Provincie Zeeland: Zeeland. 93 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Authors 

Keywords
    Brackish water; Fresh water

Project Top | Authors 
  • Natuurontwikkelingsplan Schelde-Estuarium, more

Authors  Top 
  • Van den Bergh, E., more
  • Van Damme, S., more
  • Graveland, J.

Abstract
    In het studierapport doen de onderzoekers voorstellen voor natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de het streefbeeld 2030 uit de Langetermijnvisie Schelde-estuarium. De projecten die tot 2010 uitgevoerd kunnen worden zullen onderdeel vormen van de Ontwikkelingsschets 2010. Het rapport is opgesteld op basis van een ecosysteemanalyse en verkenning van mogelijke maatregelen om het streefbeeld natuurlijkheid van de LangetermijnVisie te bereiken. ProSes zal de voorstellen betrekken bij de vervolgstudies voor de Strategische milieueffectrapportage en de maatschappelijke kosten-batenanalyse.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors