IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Risico-evaluatie: doelstellingen formuleren, scenario's analyseren
Vanneuville, W. (2007). Risico-evaluatie: doelstellingen formuleren, scenario's analyseren, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mensen en watersystemen: duurzaam te combineren!?. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 33: pp. 14-18
In: (2007). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mensen en watersystemen: duurzaam te combineren!? Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 33. vzw Water: Boechout. 67 pp., more
In: Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid. v.z.w. WATER: Boechout, more

Available in  Author 
Document type: Conference paper

Keywords
  Damage
  Evaluation
  Hazards > Weather hazards > Floods
  Information systems > GIS
  Mapping
  Methodology
  Risks

Author  Top 
 • Vanneuville, W., more

Abstract
  Overstromingen zijn er in het verleden altijd geweest en zullen zich in de toekomst steeds blijven voordoen. Hoe uitgebreid de infrastructuur ook is langsheen waterlopen, er kan altijd een situatie optreden waarbij water buiten de oevers treedt en gebieden onder water zet die dit in normale omstandigheden niet zijn. De uitdaging is dus om overstromingen daar te laten plaatsvinden waar ze de minste schade veroorzaken, Het Waterbouwkundig Laboratorium werkt sinds de jaren 90 aan een risicomethode voor het evalueren van alternatieven en vergelijken met de huidige toestand. Risico is, eenvoudig gezegd, de combinatie van de kans op een gebeurtenis en zijn gevolgen. Bij het analyseren van scenario's worden socio-economische data gekoppeld aan overstromingskaarten. Hierbij wordt gekeken naar een hele reeks gebeurtenissen: van relatief frequent voorkomende tot zeer uitzonderlijke. Door de schade bij iedere gebeurtenis te wegen in het eindresultaat wordt 'slimmer investeren' in waterbeheer mogelijk. En risicoberekeningen worden ook noodzakelijk: in het kader van de Europese richtlijn in voorbereiding over overstromingen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author