IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [217736]
Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria
Vandepitte, L.; De Pooter, D.; Lescrauwaet, A.-K.; Fockedey, N.; Mees, J. (Ed.) (2012). Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 59. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-817451-9-2. 371 pp.
Part of: VLIZ Special Publication. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 1377-0950, more
Related to:
Verleye, T.; De Raedemaecker, F.; Vandepitte, L.; Fockedey, N.; Lescrauwaet, A.-K.; De Pooter, D.; Mees, J. (2020). Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 9789464206005. 623 pp., more
SP59 cover

Available in  Authors 

Keywords
  Organisms > Invasive species
  ANE, Belgium [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water

Project Top | Authors 
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, more

Authors  Top 
 • Vandepitte, L., editor, more
 • De Pooter, D., editor, more
 • Lescrauwaet, A.-K., editor, more
 • Fockedey, N., editor, more
 • Mees, J., editor, more

Abstract
  Wereldwijd hebben talrijke plant- en diersoorten met veel succes nieuwe leefgebieden gekoloniseerd. We hebben het hier dan niet over de natuurlijke verspreiding van mariene soorten naar nieuwe leefgebieden , maar over de snelle toename van nieuwe mariene introducties door toedoen van de mens in recente decennia. Niet-inheemse soorten komen ook voor in het mariene milieu, waarbij ze afkomstig zijn van over heel de wereld. En eenmaal een vreemde soort zich hier heeft gevestigd, is er meestal geen weg terug. Zonder goede kennis is een doelmatig en aangepast beheer onmogelijk. Dit geldt ook voor de problematiek van niet-inheemse soorten (‘exoten’) en in het bijzonder voor de snelle opmars van exoten in zout- en brakwater ecosystemen. Internationaal wordt de introductie van niet-inheemse soorten al geruime tijd als verontrustend beschouwd en onder de aandacht gebracht. Voorliggend boek geeft een overzicht van de tot nu toe bekende en gevestigde niet-inheemse soorten uit het mariene en brakwatermilieu in onze streek en een bundeling van de wetenschappelijk onderbouwde informatieve fiches, die in samenwerking met experten werden uitgewerkt. Hoewel we ernaar streven om een zo volledig mogelijke lijst van niet-inheemse soorten voor te stellen, is dit toch niet evident. Een verdere uitbreiding van het areaal niet-inheemse soorten is niet uit te sluiten en deze nieuwkomers zullen nauwgezet opgevolgd worden. Via de Kust Wiki (www.vliz.be/wiki) zal de niet-inheemse soortenlijst actueel gehouden worden, en hierbij zal in de toekomst nog meer aandacht besteed worden aan beleidsinformatie.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors