IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Polluerende atmosferische deeltjes langsheen de Frans-Vlaamse Noordzeekust: grenstransporten en impact op het leefmilieu. Grensoverschrijdende samenwerking en sensibilisering: AEROSOL Interreg II-project NF 2.2.1: samenvatting van de resultaten van de meetcampagnes juni 1999-juni 2001, meetcampagnes Belgica, Adinkerke en addendum meetcampagne Knokke-Heist. Eindrapport UIA, december 2001
Eyckmans, K.; Injuk, J.; Van Grieken, R. (2002). Polluerende atmosferische deeltjes langsheen de Frans-Vlaamse Noordzeekust: grenstransporten en impact op het leefmilieu. Grensoverschrijdende samenwerking en sensibilisering: AEROSOL Interreg II-project NF 2.2.1: samenvatting van de resultaten van de meetcampagnes juni 1999-juni 2001, meetcampagnes Belgica, Adinkerke en addendum meetcampagne Knokke-Heist. Eindrapport UIA, december 2001. VLIZ Special Publication, 5. Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 60 pp.
Part of: VLIZ Special Publication. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 1377-0950, more
SP5 cover

Available in  Authors 
Document type: Project report

Project Top | Authors 
  • Polluting atmospheric particles along the French-Flemish North Sea coast: border transports and impact on the environment. Transborder cooperation and sensitization, more

Authors  Top 
  • Eyckmans, K.
  • Injuk, J.
  • Van Grieken, R., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors