IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Overstromingsrisicobeheerplannen in Vlaanderen: rapport ORBP Leie, Bovenschelde, Gentse Kanalen, IJzer en Kanaal Charleroi
Blanckaert, J.; Gullentops, C.; Franken, T.; Bogman, P.; Swings, J.; Pereira, F.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Overstromingsrisicobeheerplannen in Vlaanderen: rapport ORBP Leie, Bovenschelde, Gentse Kanalen, IJzer en Kanaal Charleroi. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_098. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 143 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Management > Resource management > Water management
  Numerical modelling
  Statistics
  Water management > Hydraulics > Hydrodynamic models
  Water management > Risk > Floods
  Water management > Risk > Scenario-analysis
  Water management > Water policy > ROR/ORBP
  Belgium, Bovenschelde [Marine Regions]; Belgium, Charleroi-Brussels Canal; Belgium, Ghent canals; Belgium, IJzer R. [Marine Regions]; Belgium, Leie R. [Marine Regions]
Author keywords
  Flood risks; Overstromingsrisico's

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Bovenschelde, more


Authors  Top 
 • Blanckaert, J., more
 • Gullentops, C.
 • Franken, T.
 • Bogman, P., more
 • Swings, J.
 • Pereira, F., more
 • Vanderkimpen, P., more
 • Verwaest, T., more
 • Mostaert, F., more

Abstract
  De huidige studie geeft invulling aan de Europese Overstromingsrichtlijn (2007/60/EG) voor wat betreft het Vlaamse bekkens van de Leie, de Bovenschelde, de Gentse Kanalen, de IJzer en het Kanaal Charleroi. Er wordt uitgegaan van de probabilistische methodologie voor het onderbouwen van de overstromingsrisicobeheersplannen (ORBP) van de onbevaarbare waterlopen van 1e categorie. De methodologie bestaat uit een keten van numerieke, wiskundige en statistische modellen. Vermits de studie een toepassing betreft op bevaarbare waterlopen, werd de methodologie voor een aantal aspecten bijgestuurd of gewijzigd. De huidige studies zijn regionale studies die de start analyses zijn voor meer gedetailleerde specifieke project studies. De resultaten van de studie laten beleidsmakers toe om onderbouwde keuzes te maken in het overstromingsrisicobeheer van de Leie, de Bovenschelde, de Gentse Kanalen, de IJzer en het Kanaal Charleroi.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors