IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Zeegraskartering MWTL Oosterschelde en Westerschelde 2016
Tolman, M.E.; Pranger, D.P. (2016). Zeegraskartering MWTL Oosterschelde en Westerschelde 2016. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV): Delft. 24 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 
  • Tolman, M.E., more
  • Pranger, D.P., more

Abstract
    Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan ruimtelijke ecologische informatie over haar natte beheersgebieden (kust- en riviergebieden). In de kustgebieden wordt hierin onder andere voorzien door de uitvoering van Zeegraskarteringen. De karteringen bestaan uit een GIS-bestand, verkregen door veldwerk en een toelichting (rapportage) inclusief figuren en tabellen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors