IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Belgische implementatie van de derde Internationale Conferentie ter bescherming van de Noordzee tegen verontreiniging (Den Haag, 1990). Stofdossiers: lindaan, pentachloorfenol, triflurarin, endosulfan, simazine, atrazine, trifenyltin, azinfos-methly, fenitrothion, fenthion, malathion, parathion, dichloorvos
Plasman, C. (1993). Belgische implementatie van de derde Internationale Conferentie ter bescherming van de Noordzee tegen verontreiniging (Den Haag, 1990). Stofdossiers: lindaan, pentachloorfenol, triflurarin, endosulfan, simazine, atrazine, trifenyltin, azinfos-methly, fenitrothion, fenthion, malathion, parathion, dichloorvos. MNZ/93/12/03-N. Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Scheldeëstuarium (IHE-BMM): Brussel.

Available in  Author 
    VLIZ: Open Repository 326267 [ OMA ]

Keyword
    Marine/Coastal

Author  Top 

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author