IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Numerische simulatie van grondwaterkwaliteitsproblemen als hulp bij het beheer van de watervoorraden in het Vlaamse kustgebied
Lebbe, L. (1984). Numerische simulatie van grondwaterkwaliteitsproblemen als hulp bij het beheer van de watervoorraden in het Vlaamse kustgebied. Tijdschr. BECEWA 76: 67-88
In: Tijdschrift van het BECEWA. Centrum voor de Studie van Water, Bodem en Lucht: Gent. ISSN 0303-8955, more

Available in  Author 

Keywords
  Analysis > Mathematical analysis > Numerical analysis
  Management > Resource management > Water management
  Resources > Natural resources > Water resources
  Simulation
  Water > Ground water
  Water quality
  Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]
  Fresh water

Author  Top 

Abstract
  Bij de studie van de kwaliteit van het grondwater in het Vlaamse kustgebied worden numerische simulaties betrekken. Hiervoor wordt het model van L.F. KONIKOW & J.D. BREDEHOEFT (1978) aangepast zodat dichtheidsverschillen in rekening kunnen gebracht worden. Het model wordt getoetst met enkele zoutwaterproblemen die eveneens opgelost werden met de methode van de vortexbeleggingen. De natuurlijke evolutie van de grondwaterstroming, de zoetwaterstijghoogtekonfiguratie en de waterkwaliteitsverdeling onder de duinen, het strand en de zee werd berekend na het ontstaan van de duingordel. Daarop werd de verdere evolutie van deze parameters bij sterke pomping in het duingebied berekend. Verder wordt uitgelegd hoe numerische simulatie een hulp kan zijn bij de uitvoering van een hydrogeologische studie en hoe ze als een synthese van de kennis kan beschouwd worden. Tenslotte wordt geïllustreerd hoe de numerische simulatie kan aangewend worden om te komen tot een optimaal beheer van de watervoorraden in het Vlaamse kustgebied.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author