Najaarstrek 2013-2014 | Lifewatch regional portal

U bent hier

Najaarstrek 2013-2014

In de loop van augustus en september 2013 begonnen de kleine mantelmeeuwen hun najaarstrek en ruilden ze hun broedgronden in Zeebrugge in voor hun wintergronden in het zuiden van Spanje en Portugal en Noord-Afrika. De laatste gezenderde vogels verlieten Vlaanderen tegen het einde van oktober 2013. De meeste vogels reisden over land, terwijl andere de kustlijnen lijkten te volgen. In de loop van september 2013 begonnen ook de bruine kiekendieven aan hun reis naar het zuiden en hun wintergronden in Noordwest Afrika.

Door op de kaart rechts te klikken, kom je terecht op een interactieve kaart die de najaarstrek van 2013 voorstelt. De kaart toont de data van Eric, maar in de kaart legende kan je ook andere vogels selecteren.

Hieronder kan je meer lezen over de avonturen van Harry, Sanne, Nico en Peter.

Tijdens het winterseizoen van 2013-2014 (december tot maart), verblijven de drie verschillende vogelsoorten op verschillende winter locaties. Hieronder kom je ook meer te weten over de winterlocaties van enkele individuen.

 

Past data - Harry and the UK trip

 

Harry en de trip naar de UK

Blijkbaar gaan niet alle kleine mantelmeeuwen rechtstreeks naar het zuiden als de najaarstrek begonnen is. Harry, een mannelijke kleine mantelmeeuw, bijvoorbeeld maakte eerst een uitstapje naar het Verenigd Koninkrijk op het einde van juli en bleef daar bijna 2 maanden. Midden september reisde hij dan naar het zuiden via Het Kanaal, het noordwesten van Frankrijk, de Golf van Biskaje, het Spaanse en Portugese vasteland, tot hij op het einde van september zijn eindbestemming, Sevilla, bereikte.

Voor een geanimeerde visualisatie van Harry's trip naar de UK, klik op het kaartje links.

Voor een bijkomende CartoDB visualisatie, klik hier.

 

Sanne en Nico: laten we verder reizen dan de rest!

Terwijl de meeste kleine mantelmeeuwen naar het zuiden van Spanje en Portugal migreren tijdens de winter, besloten er 2 gezenderde individuen om hun geluk een eindje verder te gaan beproeven: Sanne (vrouw) en Nico (man). Hun zuidelijke avontuur begon reeds op het einde van juli 2013. Gedurende een paar weken foerageerde Sanne in Noord-Frankrijk om krachten op te doen voor de lange reis. Na een paar dagen rust in een kuststadje in West-Portugal, zette ze haar reis verder langs de kustlijn van Noordwest Afrika, tot ze haar eindbestemming, een strand in de buurt van Dakar, bereikte begin Oktober 2013. Nico verliet Vlaanderen om hetzelfde moment als Sanne, maar bleef een paar maanden rondhangen in Noord-Frankrijk? Tegen midden November zette ook hij zijn reis naar het Zuiden verder om dan uiteindelijk midden December aan te komen op de stranden van Mauritanië.

Voor een geanimeerde visualisatie van Sanne's en Nico's wedstrijd, klik op het kaartje links.

Past data - Peter and Zeebrugge-Paris-Dakar

 

Peter en Paris-Dakar

Een zeer verrassende ontdekking was dat de bruine kiekendieven verder naar het zuiden blijken te trekken dan de kleine mantelmeeuwen: tot aan de Senegalese kust en de zuidelijke grens van Mauritanië. Peter bijvoorbeeld, 1 van de 2 gezenderde mannetjes, reisde naar het zuiden in het begin van september. Zijn tocht ging over het Franse vasteland (via Parijs), langs de oostkust van Spanje, over de Alboran Zee en de Sahara, voordat hij zijn eindbestemming, Dakar, bereikte in het begin van oktober.

Voor een geanimeerde visualisatie van Peter's reis, klik om het kaartje links.

 

Winter locaties

Tijdens het winter seizoen van 2013-2014 (december tot maart) overwinteren de drie vogelsoorten op verschillende locaties. De kleine mantelmeeuwen ruilden het koude Vlaanderen in voor warmere oorden, en konden gevonden worden in de buurt van de zuiders steden Madrid (Joke), Sevilla (Harry), Lissabon (Marieke), Coimbra (Marieke), en Agadir (Eric en Jasmin), of langs de kusten van Senegal en Mauritanië (Sanne en Nico). Ook de bruine kiekendieven zijn naar het zuiden getrokken, zij bevonden zich in het noordwesten van Afrika, tot aan de Senegalese kust (Peter), en zelfs tot aan de zuidelijke grens van Mauritanië (jozef). De zilvermeeuwen, die geen trekvogels zijn, hebben hun Vlaamse broedgronden niet verlaten en zijn in Oostende gebleven.

Om te zien waar de vogels hun winter doorbrachten, klik op het kaartje links.