IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

De Europese milieuwetgeving en haar omzetting in het Vlaamse Gewest
Decock, M.; Descamps, H.; De Vos, H.; Vanden Bulcke, I.; De Mulder, J.; Vanderstraeten, F.; Van Eeckhoutte, D.; Herman, C.; Hertenweg, K.; Deruytter, T.; Van Acoleyen, M. (2014). De Europese milieuwetgeving en haar omzetting in het Vlaamse Gewest. Kluwer: Mechelen. ISBN 978-90-46-56726-5. 430 pp.

Available in  Authors 
  VLIZ: Law, Policy, (I)CZM, Economics and Social Sciences LAW.198 [103571]

Keywords
  Legislation > Environmental legislation
  Belgium, Flanders [Marine Regions]

Authors  Top 
 • Decock, M.
 • Descamps, H., more
 • De Vos, H.
 • Vanden Bulcke, I.
 • De Mulder, J., more
 • Vanderstraeten, F., more
 • Van Eeckhoutte, D.
 • Herman, C., more
 • Hertenweg, K.
 • Deruytter, T.
 • Van Acoleyen, M.

Content
 • Decock, M. (2014). Natuur, biodiversiteit en marien milieu: Algemeen overzicht, in: Decock, M. et al. De Europese milieuwetgeving en haar omzetting in het Vlaamse Gewest. pp. 389-393, more
 • Decock, M. (2014). Bescherming van vogels, in: Decock, M. et al. De Europese milieuwetgeving en haar omzetting in het Vlaamse Gewest. pp. 393-398, more
 • Decock, M. (2014). Instandhouding van habitats en soorten, in: Decock, M. et al. De Europese milieuwetgeving en haar omzetting in het Vlaamse Gewest. pp. 399-404, more
 • Decock, M. (2014). Handel in bedreigde soorten, in: Decock, M. et al. De Europese milieuwetgeving en haar omzetting in het Vlaamse Gewest. pp. 404-407, more
 • Herman, C. (2014). Marien milieu, in: Decock, M. et al. De Europese milieuwetgeving en haar omzetting in het Vlaamse Gewest. pp. 412-421, more
 • Herman, C. (2014). Maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer, in: Decock, M. et al. De Europese milieuwetgeving en haar omzetting in het Vlaamse Gewest. pp. 421-424, more
 • Herman, C. (2014). Groenboek over een Europese strategie voor kunststofafval in het milieu en het verband met het marien milieu, in: Decock, M. et al. De Europese milieuwetgeving en haar omzetting in het Vlaamse Gewest. pp. 425-426, more

Abstract
  Dit boek wil u de weg wijzen in het, in Vlaanderen, «werkend» Europese gedeelte van het milieurecht in brede zin. De bescherming van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen en de strijd tegen klimaatverandering zijn intussen aparte hoogstaande doelstellingen en verwezenlijkingen van de Unie van lidstaten. De afgelopen veertig jaar is er een ruim aantal Europese milieuwetgeving aangenomen. Samen zijn ze de uitdrukking van de meest uitgebreide en moderne normen ter wereld. Hoofdstuk I bespreekt de totstandkoming van de Europese milieuwetgeving. Een opheldering van de institutionele en procedureaspecten wil u een beter begrip bijbrengen van het resultaat van de Europese milieubronnen (die 80% van de nationale milieuwetgeving bepalen). De belangrijkste milieurichtlijnen en -verordeningen van toepassing op in Vlaanderen gevestigde bedrijven, worden vervolgens thematisch besproken in een tiental hoofdstukken: horizontaal milieubeleid; water; afval en materialen; lucht; geluid; algemene industriële verontreiniging en risico’s; gevaarlijke stoffen; biotechnologie; klimaat en energie; natuur, biodiversiteit en marien milieu; en steunmaatregelen. Het unieke karakter van dit boek schuilt er onder andere in dat de auteurs systematisch verwijzen naar Belgische (lees: Vlaamse of federale) omzettings- en uitvoeringswetgeving van de vele Europese richtlijnen en verordeningen. Zo wordt u in zekere mate een totale rechtspraktische introductie aangeboden. Het omzettingsgedeelte is wel beknopt gehouden. Enkel een bondige bespreking van de omzettingsakte en zeer essentiële kenmerken van de uitvoeringswetgeving zijn opgenomen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors