[ report an error in this record ] Print this page

Coördinatiepunt Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden
This institute has changed, see institute underneath
Gebiedswerking Kust, morePublications (3)  Top | Events 
    split up filter
  • Maelfait, H.; Belpaeme, K.; Mees, J.; Lescrauwaet, A.-K. (2006). Meten is weten: Duurzaamheidsindicatoren als basis voor een geïntegreerd beheer van de Noordzee. West-Vlaanderen Werkt 48(1): 13-18, more
  • Maelfait, H.; Belpaeme, K.; Lescrauwaet, A.-K.; Mees, J. (2006). Indicators as reliable guides for Integrated Coastal Zone Management, in: Forkiewicz, M. (Ed.) Integrated Coastal Zone Management: theory and practice. EuroCoast - Littoral 2006, : pp. 180-186, more
  • Douvere, F.; Belpaeme, K.; Vanhulle, A.; Maes, F. (2005). Plaats van de visserij in een geïntegreerd marien beleid, in: Redant, F. et al. Studiedag: In het oog van de storm: de Vlaamse zeevisserij op de drempel van de 21e eeuw. Knokke Heist, 17 maart 2005. pp. 10-16, more

Events (3)  Top | Publications 
  • Lenteprikkel 2006, more
  • Noordzeesymposium - De Noordzee, geografisch bekeken, more
  • Ons Kustbeleid onder de loep, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Events