IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Eng. Herrier, Jean-Louis

Previous institutes (2)  Top | Publications | Projects 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap voor natuur en bos; Afdeling West-Vlaanderen; Cel Beheer; Regio Kust, more
  • Function: Regiobeheerder regio Kust
  • Overlegplatform Spuikom, more

Projects (7)  Top | Publications | Projects 
  • Beheersplan voor het Vlaams natuurreservaat 'Het Schipgat, De Doornpanne en De Hoge Blekker', in het kader van een gebiedsvisie voor het gelijknamig strand- en duincomplex te Koksijde, more
  • Coördinatiepunt voor geïntegreerd kustzonebeheer - fase 1, more
  • De Permanente Inventarisatie van de Natuurreservaten aan de Kust, omvat het systematisch karteren van de vegetatie en regelmatig inventariseren van doel- en parametersoorten voor het natuurbeheer, more
  • Fossil Estuary of the Yzer Dunes Restoration Action, more
  • Geomorfodynamiek in het Ter Yde - duinencomplex, more
  • Organisation of symposium Dunes and Estuaries, more
  • Restoration and extension of the Zwin, more

Publications (47)  Top | Publications | Projects 
Peer reviewed publication [show]
Books (6) [show]
Book chapters (18) [show]
Theses (2) [show]
Reports (10) [show]
Other publications (9) [show]
Thesis supervisor [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects