IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

Eng. Stoops, Els

Previous institute  Top | Publications | Projects 
    International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more
    Function: Project Engineer

Projects (3)  Top | Publications | Projects 
  • Common strategies to reduce the risk of storm floods in coastal lowlands, more
  • Kustverdediging - Sigmaplan. Studie naar het werken met overstromingsrisico's, more
  • Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken Deurganckdok : hydrodynamisch, sedimentologisch en morfologisch modelonderzoek. Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, more

Publications (5)  Top | Publications | Projects 
Book chapter [show]
Reports (4) [show]

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Projects