IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Mogelijkheden en beperkingen van omgevingsclassificaties en habitatgeschiktheidsmodellen voor het inschatten van effecten op bodemdieren
Bult, T.P.; Stikvoort, E.C.; Willemse, B.S. (1999). Mogelijkheden en beperkingen van omgevingsclassificaties en habitatgeschiktheidsmodellen voor het inschatten van effecten op bodemdieren. Werkdocument RIKZ, AB-99.833x. RIKZ: Middelburg. 26 + tabellen + figuren + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Authors 
Document type: Interim report

Keywords
  Ecology
  Habitat
  Modelling
  Properties > Physical properties > Density
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water

Project Top | Authors 
 • MOnitoring VErruiming Westerschelde, more

Authors  Top 
 • Bult, T.P., more
 • Stikvoort, E.C.
 • Willemse, B.S.

Abstract
  In de zomer van 1997 is begonen met het verdiepen van de Westerschelde ten behoeve van de scheepvaart naar Antwerpen. Deze verruimingswerkzaamheden hebben effecten op de hydrologie, morfologie, chemie en biologie van de Westerschelde. Om deze veranderingen in kaart te brengen is een monitoringsprogramma opgesteld. Dit rapport vormt het biologische deel van het evaluatierapport met als doel de mogelijkheden en en beperkingen van omgevingsclassificaties en habitatgeschiktheidsmodellen zoals die door het RIKZ in Middelburg gebruikt worden, voor het inschatten van effecten van inrichtingsmaatregelen op bodemdieren, te verduidelijken.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors