IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Resultaten zandbalans Westerschelde en monding
Liek, G.A.; Nederbragt, G.; van der Male, C. (2003). Resultaten zandbalans Westerschelde en monding. Werkdocument RIKZ, 2003.163x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 14 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Authors 
Document type: Interim report

Keywords
  Sedimentation
  Transport > Sediment transport
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
 • Liek, G.A., more
 • Nederbragt, G., more
 • van der Male, C.

Abstract
  In dit werkdocument worden de resultaten van de zandbalansberekening gepresenteerd, op de schaal van de gehele Westerschelde en het Nederlands deel van de monding. Er wordt binnen deze twee gebieden dus geen onderscheid gemaakt in deelgebieden. Dit is gedaan omdat het hier gaat om de onderlinge uitwisseling van sediment enerzijds tussen de Westerschelde en het Nederlandse deel van de monding en anderzijds tussen dit deel van de monding en de omgeving (het Belgisch deel van de monding, de Noordzee, en de rest van de Voordelta.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors