IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [104183]
Dijkverbeteringswerken langs de Westerschelde: aantalsveranderingen van watervogels
Berrevoets, C.M.; Meininger, P.L.M. (2004). Dijkverbeteringswerken langs de Westerschelde: aantalsveranderingen van watervogels. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.027. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 74 pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Available in  Authors | Dataset 

Keywords
  Fauna
  Fauna > Aquatic organisms > Aquatic animals > Aquatic birds
  Structures > Hydraulic structures > Coastal structures
  Structures > Hydraulic structures > Coastal structures > Coast defences > Groynes
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top | Dataset 
 • Berrevoets, C.M., more
 • Meininger, P.L.M., more

Abstract
  Sinds 1997 is langs de Westerschelde op diverse dijkvakken nieuwe steenbekleding aangebracht (dijkbekledingswerken). Aangezien de Westerschelde in 2000 is aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn en aangemeld voor de Habitatrichtlijn is het noodzakelijk, voorafgaand aan werkzaamheden een toetsing uit te voeren naar de te verwachten effecten op beschermde waarden. Tot dusver is hierbij gebruik gemaakt van globaal beschrijvende informatie die verzameld werd tijdens reguliere monitoringprojecten (MWTL-biologische monitoring rijkswateren). Wat echter ontbrak is een evaluatie van mogelijke effecten van eerdere dijkwerken op de beschermde vogelwaarden. In dit rapport wordt getracht inzicht te geven in eventuele effecten van de dijkwerken (en alle andere daarmee samenvallende werkzaamheden) op de verspreiding van watervogels (tijdens hoogwater) en kustbroedvogels.

Dataset
 • MWTL biological monitoring network Westerschelde: Waterbirds, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors | Dataset