IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Plan van aanpak MOVE: toeleverende studies aan het MOVE evaluatierapport 2003: evaluatierapport 2003
Dauwe, B.; Peters, B. (2003). Plan van aanpak MOVE: toeleverende studies aan het MOVE evaluatierapport 2003: evaluatierapport 2003. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): [s.l.]. 25 (7) pp.

Keywords
  Dredging
  Engineering > Coastal engineering
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water

Project Top | Authors 
 • MOnitoring VErruiming Westerschelde, more

Authors  Top 
 • Dauwe, B., more
 • Peters, B.

Abstract
  Het evaluatierapport beoogt inzicht te geven in de gevolgen van de verruiming 48'/43' van de vaarweg, het moet de kennis over het Westerschelde systeem ten aanzien van fysische, biologische en chemische kennis vergroten, en een objectief beeld geven op basis van beschikbare gegevens of de doelstelling van het huidige beleid gerealiseerd is. Dit om de bagger-, stort-, en zandwinstrategie waar nodig te kunnen bijsturen of beleid aan te kunnen passen, meer kennis te hebben over het systeem, en meer inzicht te verkrijgen in wat de gevolgen van de verruiming 48'/43' zijn voor de Westerschelde, om op basis hiervan beleidskeuzes te kunnen maken voor de toekomst, hierbij valt te denken aan een verdere verruiming van de vaarweg.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors