IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Beheer en onderzoek van Rijkswaterstaat in de Westerschelde: aanbevelingen van een reviewteam en conclusies van Rijkswaterstaat
Kop, A.R.; van Kleef, A.W.; Meulblok, M.; Turkstra, E.; Langerak, A.; Pieters, T.; Smit, H.; Vroon, J.H. (1994). Beheer en onderzoek van Rijkswaterstaat in de Westerschelde: aanbevelingen van een reviewteam en conclusies van Rijkswaterstaat. Nota AX 94-016. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 20 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Keywords
  Management > Resource management > Water management
  Policies > Water policy
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
 • Kop, A.R.
 • van Kleef, A.W.
 • Meulblok, M.
 • Turkstra, E., more
 • Langerak, A.
 • Pieters, T., more
 • Smit, H.
 • Vroon, J.H., more

Abstract
  In het beleidsplan Westerschelde 1992 is het beheer en beleid van het Schelde-estuarium voor zowel Nederland en Belgie vastgesteld. Uit een bijbehorend actieplan is onder meer gebleken dat onderzoek naar een betere afstemming tegen vaarwegenbeheer en herstel natuurwaarden noodzakelijk is. Rijkswaterstaat heeft immiddels een pilotstudie uitgevoerd, waarin ideeën voor oplossingen zijn beschreven. Deze studie wordt nader uitgewerkt in het project " OostWest " . Om de juiste koers te toetsen is er een reviewteam samengesteld, die de ideeën en mogelijkheden rond het beheer en beleid van het estuarium zal onderzoeken. De bevindingen van het reviewteam en conclusies die Rijkswaterstaat hieruit trekt zijn in dit rapport verwoord.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors