IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [104286]
Toxiciteit van sediment uit het Schelde-estuarium: resultaten van bioassays met oesterlarven
Stronkhorst, J.; van den Hurk, P. (1990). Toxiciteit van sediment uit het Schelde-estuarium: resultaten van bioassays met oesterlarven. Nota GWWS, 90.087. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 5 pp.
Part of: Nota GWWS. Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: Middelburg, more

Available in  Authors 

Keywords
  Sediments
  Tests > Bioassays
  Toxicology > Ecotoxicology
  Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
 • Stronkhorst, J., more
 • van den Hurk, P.

Abstract
  De toxiciteit van sedimenten uit het Schelde-estuarium is getest met oesterlarven volgens een standaardmethode. Naar aanleiding van onderzoek naar sediment uit de Schelde en de Westerschelde, dat is uitgevoerd in het veldlaboratorium Jacobahaven blijkt dat de concentraties van diverse verontreinigingen (PAK's, PCB's, pesticiden) in het sediment stroomopwaarts (van west naar oost) toeneemt.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors