IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Een natuurlijke opwaardering: beslissingsondersteunend document voor het verbeteren van het schor en slik bij Waarde
Consemulder, J.; Liek, G.-J. (2002). Een natuurlijke opwaardering: beslissingsondersteunend document voor het verbeteren van het schor en slik bij Waarde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.055. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 84 pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Available in  Authors 

Keywords
  Ecology
  Erosion
  Structures > Hydraulic structures > Barrages > Dams
  Water bodies > Inland waters > Wetlands > Marshes > Salt marshes
  ANE, Netherlands, Westerschelde, Schor van Waarde [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water

Project Top | Authors 
 • Natuurcompensation programme Expansion Westerschelde, more

Authors  Top 
 • Consemulder, J., more
 • Liek, G.-J., more

Abstract
  In 1995 hebben Nederland en Vlaanderen een verdrag gesloten inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde. De daarmee gepaard gaande verliezen van natuurwaarden worden volgens dit verdrag gecompenseerd. De uitvoering hiervan is door Nederland geregeld in de Bestuursovereenkomst Natuurcompensatieprogramma Westerschelde (1998). Er zijn zowel binnendijkse als buitendijkse projecten. De bescherming van het schor bij Waarde (en de resten van het middeleeuwse Valkenisse) maakt onderdeel uit van de buitendijkse projecten. Het slik voor het schor erodeert, waardoor de rand van het schor landwaarts verplaatst en de resten van het verdronken dorp Valkenisse worden verspreid. Door de verlaging van het slik en de achteruitgang van het schor verminderen natuurwaarden en gaat een belangrijk archeologisch monument verloren. Zonder het treffen van maatregelen zullen deze natuurwaarden in de toekomst nog verder achteruit gaan. Het slik zal blijven verlagen, waardoor de aanwezige veenlaag op het niveau van omstreeks

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors