[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Het Globaal Actieprogramma voor de bescherming van het mariene milieu tegen vervuiling door bronnen gelegen op het vasteland: een evaluatie
Belpaeme, K. (2006). Het Globaal Actieprogramma voor de bescherming van het mariene milieu tegen vervuiling door bronnen gelegen op het vasteland: een evaluatie. Argus Milieumagazine 4(4): 34-35
In: Argus Milieumagazine. Stichting Leefmilieu: Antwerpen. ISSN 1379-4957, more

Available in  Author 

Keywords
  Ecosystems
  Environments > Aquatic environment > Marine environment
  Pollution > Water pollution > Marine pollution
  Protection > Environmental protection > Coastal zone management > Shore protection
  Marine/Coastal

Author  Top 
 • Belpaeme, K., more

Abstract
  Een gezond kust- en marien ecosysteem zijn essentieel voor het welzijn van de wereldbevolking. Kust en zee leveren namelijk een brede waaier aan belangrijke economische, ecologische en sociale functies en diensten. Ze zijn zowel direct als indirect van groot belang voor bijvoorbeeld voedselproductie, transport, bescherming tegen overstromingen en stormen, toerisme en recreatie. De natuurlijke rijkdommen en het kustecosysteem komen echter steeds meeronder druk te staan door allerhande menselijke activiteiten op zee en in de kustzone. De omvang van die druk wordt al snel duidelijk als je bedenkt dat maar liefst 38% van de wereldpopulatie in een kuststrook van honderd kilometer breedte woont, en die kuststrook slechts 7,6% van het landoppervlak omvat (UNEP 2005). Ondanks inspanningen om de impact van menselijke activiteiten op het mariene milieu te verminderen, blijft de kwaliteit van het mariene ecosysteem achteruitgaan. Opmerkelijk is dat bijna 80% van alle vervuiling daarbij zijn oorsprong vindt op land.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author