IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

MIRA-onderzoeksrapporten
MIRA-onderzoeksrapporten. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Mechelen

www.milieurapport.be/Default.aspx?PageID=562&Culture=nl

Keyword
    Research

Content

Abstract
    De milieugegevens waarover MIRA rapporteert, zijn het resultaat van wetenschappelijk onderzoek en monitoring door universiteiten, hogescholen, studiebureaus en de Vlaamse overheid. Wanneer kennishiaten bestaan, laat MIRA hierover onderzoek gebeuren. De resultaten van die onderzoeken zijn het onderwerp van de MIRA-onderzoeksrapporten.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top