IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [115459]
Evaluatie chemische toetsing zoute baggerspecie: gegevensanalyse periode 1986-1997
Yland, E.M.L.; Sonneveldt, H.L.A.; Stronkhorst, J. (2000). Evaluatie chemische toetsing zoute baggerspecie: gegevensanalyse periode 1986-1997. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.005. Rijkswaterstaat: Den Haag. ISBN 90-369-3494-X. 40 + bijlagen pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Available in  Authors 

Keywords
  Analysis
  Wastes > Dredge spoil
  Brackish water; Fresh water

Authors  Top 
 • Yland, E.M.L.
 • Sonneveldt, H.L.A.
 • Stronkhorst, J., more

Abstract
  Het rapport gaat in op de volgende vragen: welke stoffen zijn nog vaak normoverschrijdend en welke stoffen niet? Wat zijn de trends? Is er sprake van belangrijke verschillen tussen de regio's Rijnmond, Wadden en Delta? En welke nieuwe stoffen komen in aanmerking om toegevoegd te worden aan de gehaltetoets? Het rapport besteed ook nog aandacht aan de consequenties voor het verspreiden van zoute baggerspecie als gevolg van een kleine verandering die in NW4 is doorgevoerd, namelijk het achterwegen laten van de standaardisatie van PAK gehalten in sedimenten met een laag organische stof gehalte.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors