IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Databeheer bij het Waterbouwkundig Laboratorium - de link tussen hydrologie en mythologie?
Viaene, P.; Beys, K.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2007). Databeheer bij het Waterbouwkundig Laboratorium - de link tussen hydrologie en mythologie?, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mensen en watersystemen: duurzaam te combineren!?. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 33: pp. 58-64
In: (2007). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mensen en watersystemen: duurzaam te combineren!? Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 33. vzw Water: Boechout. 67 pp., more
In: Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid. v.z.w. WATER: Boechout, more

Available in  Authors 
Document type: Conference paper

Keywords
  Data
  Databases
  Earth sciences > Geology > Hydrology
  Inland waterways
  Management
  Management > Resource management > Water management
  Belgium, Flanders [Marine Regions]
  Brackish water; Fresh water

Authors  Top 

Abstract
  Het waterbouwkundig Laboratorium (WL) is een onderzoeksinstelling van de Vlaamse Overheid die nationale en internationale publieke en private organisaties adviseert over hydraulische, hydrologische en nautische aspecten van het waterbeheer. Binnen het WL werd het Hydrologisch informatiecentrum (HIC) opgericht dat Wetenschappelijke ondersteuning biedt voor het waterbeheer op de bevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Hiervoor werkt het HIC nauw samen met de waterbeheerders en met andere instellingen betrokken bij onderzoek rond grond- en oppervlaktewater en sediment. Om efficient te kunnen werken heeft het HIC (en WL in het algemeen) nood aan een krachtig instrument voor het laden, opslaan en valideren van (meet)data en het beschikbaar stellen ervan aan alle gebruikers. Hiervoor werd in het verleden de HYDRA -databank ontwikkeld. Momenteel worden de HYDRA-data reeds ontsloten via een tweetal websites: www.waterstanden.be voor het brede publiek en hydra.vlaanderen.be voor geregistreerde professionele gebruikers. Het hele verhaal over hoe hydrologie en mythologie te combineren zijn leest u in dit artikel .

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors