IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 2
Govers, G.; De Cooman, W. (Ed.) (2006). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Water en sediment. Deel 2. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 26(2). vzw Water: Boechout. 61-99 pp.
Part of: Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid. v.z.w. WATER: Boechout, more
Contains:
de Deckere, E.; van Liefferinge, C.; Leloup, V.; Schmitt, C.; Bakker, J.; Brack, W.; Meire, P. (2006). MODELKEY helpt effecten van contaminanten op het zoetwater- en mariene milieu en de biodiversiteit te beoordelen en voorspellen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(2): 79-82, more
Goethals, P.; Dedecker, A.; Gabriels, W.; De Cooman, W.; De Pauw, N. (2006). Analyse van relaties tussen sedimentkarakteristieken en macro-invertebratengemeenschappen a.d.h.v. data mining technieken. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(2): 75-78, more
Leloup, V.; De Cooman, W.; Meire, P.; De Deckere, E. (2006). Ontwikkeling van ecologisch en ecotoxicologisch onderbouwde kwaliteitsdoelstellingen voor waterbodems. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(2): 88-91, more
Peters, J.J. (2006). Sediment en morfologisch beheer van estuaria. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(2): 92-99, more
Plancke, Y.; Ides, S. (2006). Pilootproject "Stortstrategie Walsoorden": een nieuwe benadering voor het beheren van de morfologie van de Westerschelde. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(2): 61-65, more
Teuchies, J.; De Deckere, E.; Bervoets, L.; Blust, R.; Meire, P. (2006). Het effect van overstroming op de beschikbaarheid van zware metalen in een zoetwaterschor. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(2): 83-87, more
Van Hoestenberghe, T.; Eylenbosch, J.; Voet, M. (2006). Meten en karakteriseren van slibafzettingen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(2): 66-70, more
Vanlierde, E.; De Schutter, J.; Patric, J.; Mostaert, F. (2006). Authigeen sediment: een belangrijke bijdrage tot de totale sedimentlading van de Kleine Nete. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(2): 71-74, more

Available in  Authors 
Document type: Conference

Keyword
    Marine/Coastal

Event Top | Authors 
  • Congres Watersysteemkennis 2006/2007, more

Authors  Top 
  • Govers, G., editor, more
  • De Cooman, W., editor, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors