[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Het kustkompas, indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer
Maelfait, H.; Belpaeme, K. (Ed.) (2007). Het kustkompas, indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 80 pp.

Available in  Authors 

Keywords
  De kust
  Ecologische geschiedenis > Natuur en milieu
  Hedendaagse Tijd (1789-heden)
  Indicators
  Management > Ecosystem management > Coastal zone management
  ANE, Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]; Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]
  Marine/Coastal

Authors  Top 
 • Maelfait, H., editor, more
 • Belpaeme, K., editor, more

Content
 • Berteloot, M.; Troch, P.; De Rouck, J. (2007). Zandsuppletie, in: Maelfait, H. et al. (Ed.) Het kustkompas, indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 84-85, more

Abstract
  Om een complexe materie als duurzaam kustbeheer transparanter en hanteerbaar te maken, wordt een duurzaamheidsbarometer gebruikt. Deze barometer bestaat uit een set indicatoren of gegevens die toelaten om complexe fenomenen op een eenvoudige manier te beschrijven. Een regelmatige evaluatie van de indicatoren geeft aan of de kust in de richting van duurzaamheid evolueert of net niet. Het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer ontwikkelde een duurzaamheidsbarometer voor de kust. Deze barometer laat toe om de ontwikkelingen aan de kust op te volgen. De verzamelde gegevens kunnen ondersteuning bieden bij het nemen van beslissingen die de kust zullen beïnvloeden. De duurzaamheidsbarometer maakt het ook gemakkelijker om met het brede publiek te communiceren over concrete, waarneembare trends.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors