IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Golfoploop op een conventionele stortsteengolfbreker: invloed van invallende golven versus totale golven
Vanmassenhove, B.; Vanbillemont, D. (2008). Golfoploop op een conventionele stortsteengolfbreker: invloed van invallende golven versus totale golven, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 76-81
In: Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2008). VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ix, 96 pp., more
In: VLIZ Special Publication. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISSN 1377-0950, more
Related to:
Vanmassenhove, B.; Vanbillemont, D. (2007). Golfoploop op een conventionele stortsteengolfbreker: invloed van invallende golven versus totale golven. MA Thesis. Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende: Oostende. 98 + 32 pp., more

Available in  Authors 
Document type: Summary

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 
  • Vanmassenhove, B.
  • Vanbillemont, D.

Abstract
    Golfbrekers zijn kustwaterbouwkundige constructies die dienen om havens, offshore eilanden en kusten te beschermen tegen golfaanval van op zee. Vanuit financieel oogpunt is een golfbreker met een lage kruinhoogte materiaal, nodig om de structuur te belichamen, recht evenredig is met het kwadraat van de hoogte van de constructie. Bovendien veroorzaakt een golfbreker met lage kruinhoogte weinig visuele hinder. Toch dient de kruinhoogte van de constructie hoog genoeg te zijn om de veiligheid van de achterliggende gebieden te vrijwaren voor schade aangericht door overslaande golven. Afhankelijk van de activiteiten die achter de golfbreker plaatsvinden kan veel of weinig golfoverslag toegelaten worden. Golfbrekers worden ontworpen d.m.v. fysische modelproeven en/of numerieke modellering. Tijdens het ontwerpproces worden steeds de ontwerprandvoorwaarden getest in de uiterste grenstoestand. Zelden wordt gekeken naar golfrandvoorwaarden in de gebruiksgrenstoestand welke een veel kleinere retourperiode hebben dan de ontwerpretourperiode (in de grootte-orde van 103 à 104 jaar). In het doctoraatswerk beter inzicht te krijgen in het gedrag van de structuur en de respons van de structuur op de golfbelasting.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors