IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Vergelijking van PIV (Particle Image Velocimetry) metingen van het stromingsprofiel rond een paal met golven op grote en kleine schaal
Vansteenkiste, T. (2007). Vergelijking van PIV (Particle Image Velocimetry) metingen van het stromingsprofiel rond een paal met golven op grote en kleine schaal. Ir Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Ingenieurswetenschappen: Gent. X, 171 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
  Containers > Tanks > Wave tanks
  Erosion > Scouring
  Foundations > Piles
  Profiles > Vertical profiles > Velocity profiles > Current profiles
  Velocity > Orbital velocity
  Vorticity
  Wave motion

Author  Top 
 • Vansteenkiste, T.

Abstract
  In deze thesis is een vergelijkende studie, van stromingsprofielen rond een paal ten gevolge van golfwerking, uitgevoerd. Een eerste proefreeks, in de kleine golfgoot, werd uitgevoerd en verwerkt door Jef Smits (AJ.2004-2005). In dit werk zijn de proeven in de grote golfgoot uitgevoerd.

  Het eerste deel behandelt de literatuurstudie. Hier worden de onderdelen van de proefopstelling toegelicht. Er is een samenvatting gegeven van de wiskundige verwerking die de verschillende beelden ondergaan om een vectormap te bekomen. Om het eerste deel af te sluiten wordt de schaalfactor van de opstelling besproken samen mei een aantal moeilijkheden die kunnen voorkomen bij modelstudies.

  Deel II handelt over de proefopstelling en de beeldverwerking. Na een korte toelichting over de werking van de golfhoogtemeter worden de verschillende beeldtypes die genomen zijn toegelicht. Na een controle aan de hand van de standafwijking blijkt dat de verschillende golven goed reproduceerbaar zijn. Uiteindelijk worden de verschillende Slappen van de verwerkingsboom van de VidPIV - software toegelicht.

  Het derde deel bevat de vergelijkende studie. Hier worden de beelden van de kleine golfgoot vergeleken met deze genomen in de grote goot. Aan de hand van contourplots van de snelheid en van de vorticity worden gelijkenissen gezocht tussen de beide proefopstelling. De besluiten zijn afzonderlijk voor de niet - brekende en de brekende golf geformuleerd.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author