IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters
(2008). Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 1 file pp.

Available in
Document type: Conference

Keywords
  Climatic changes
  Conferences
  Management > Resource management > Water management

Event Top 
 • Congres Water en Klimaatverandering, more

Content
 • Willems, P.; Baguis, P.; Ducharme, A.; Viennot, P.; Verwaest, T. (2008). Impact van klimaatverandering op hydrologische en hydraulische extremen in de Schelde- en Seine-rivierbekkens en langs de Noordzeekust, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 5-12, more
 • Rombaut, E. (2008). Sessie/Session 2: over de introductie van water en klimaatverandering als nieuw ordenend principe in Europese urbana omgevingen: noodzaak, mogelijkheden en perspectieven, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 10-11, more
 • Willems, P.; Baguis, P.; Ducharme, A.; Viennot, P.; Verwaest, T. (2008). Impact du changement climatique sur les extrêmes hydrologiques et hydrauliques dans les bassins de l'Escaut et de la Seine, et sur le littoral de la Mer du Nord, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 13-14, more
 • Walraevens, K.; Van Camp, M.; Pennequin, D.; Pointet, T.; Batelaan, O.; de Marsily, G. (2008). Impact van klimaatsverandering op grondwatersystemen, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 15-17, more
 • Sohier, C.; Dautrebande, S.; Degré, A. (2008). Evaluatie van de effecten der klimaatveranderingen op het hydrologische gedrag van veengebieden: Toepassing voor de Hoge Lesse - Ourthe zone, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 22, more
 • Adams, R.; Degand, E.; Bulckaen, D. (2008). Sessie/Session 3: de inzet van numerieke modellen ter ondersteuning van waterbeheer en waterbeheersing: twee grensoverschijdende case studies, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 23-24, more
 • Barraqué, B. (2008). Samenleving en openbare waterdiensten geconfronteerd met klimaatverandering in het waterecosysteem, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 27-28, more
 • Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; Maes, F.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.M. (2008). CLIMAR - Evaluatie van de impacts van klimaatverandering en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 28-29, more
 • Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; Maes, F.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.M. (2008). CLIMAR - Evaluation des effets du changement climatique et mesures d'adaptation pour les activités marines, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 29-30, more
 • Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Reyns, J. (2008). Evalueren van de gevolgen van klimaatsveranderingen op overstromingsrisico's langs de Belgische kust, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 31, more
 • Demuth, S. (2008). Impact van klimaatverandering op watervoorziening, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 31, more
 • Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Reyns, J. (2008). Evaluation des effets des changements climatiques sur les risques d'inondation du littoral belge, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 32, more
 • Parent, P.; Vanhée, S. (2008). Evaluatie van de gevolgen van de zeespiegelstijging op de afvoer van de waterwas in the wateringzones, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 32, more
 • Demuth, S. (2008). Climate change impact on water resources, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 33-39, more
 • Van Rompaey, M. (2008). Cluster Kalkense Meersen als onderdeel van het geactualiseerde sigmaplan, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 36-37, more
 • De Sutter, R.; Coninx, I.; De Smet, L.; Courtecuisse, A. (2008). Sessie/Session 4: zijn sociale effecten van klimaatsverandering meetbaar: gevalstudie overstromingen: ADAPT, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 40-41, more
 • Crabbé, A.; Van Bockstal, P. (2008). Waterbeleid in Vlaanderen: klaar voor de klimaatverandering?, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 42, more
 • Crabbé, A. (2008). La politique de l'eau en Flandre: prêt à l'adaptation au changement climatique, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 43, more
 • Koepel, S. (2008). De UNECE richtlijnen over water en adaptatie aan klimaatveranderingen: hoe zich aanpassen in internationale stroombekkens, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 44-45, more
 • Woldeamlak, S.T.; Batelaan, O.; De Smedt, F. (2008). Effecten van klimaatverandering op het grondwatersysteem in het Grote-Nete bekken, België, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 44, more
 • Stéphanie Zaros, S.; Engels, P.; Demarets, X.; Auer, E.; De Corte, S.; Guérin, W.; Kruwialis, G. (2008). Een cartografische website voor de Schelde, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 46-47, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top