IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Evaluatie effectiviteit gesloten gebieden in de Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta
De Mesel, I.G.; Smit, C.; Craeymeersch, J.A.; Wijsman, J.W.M. (2009). Evaluatie effectiviteit gesloten gebieden in de Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta. IMARES Wageningen Report, C015/09. Wageningen UR. IMARES: Yerseke. 94 + bijlagen pp.
Part of: IMARES Wageningen Report. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden, more

Available in  Authors | Dataset 
  VLIZ: Open Repository 153087 [ OMA ]

Keywords
  Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top | Dataset 
 • De Mesel, I.G., more
 • Smit, C., more
 • Craeymeersch, J.A., more
 • Wijsman, J.W.M., more

Abstract
  In de Voordelta, de Oosterschelde en de Westerschelde zijn een aantal gebieden gesloten voor schelpdier- en/of bodemberoerende visserij. Het voornaamste doel van deze sluiting is de bodem en de bodemdieren te beschermen. In deze studie wordt nagegaan hoe de natuurwaarden zich in deze gebieden hebben ontwikkeld sinds de sluiting en of de vooropgestelde beleidsdoelen zijn gehaald.

Dataset
 • Absolute (number per m²) and relative densities of shellfish in closed areas of the ‘Hooge Platen’, the ‘Plaat van Baarland’, the ‘Paulina Polder’, the ‘Slikken van Waarde’ and in the entire Western Scheldt (open and closed areas combined), more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors | Dataset