[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

MONEOS - jaarboek monitoring WL 2008: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Bijlagenrapport
Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2008: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Bijlagenrapport. Versie 2.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. bijlagen pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more
Related to:
Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). MONEOS - Jaarboek monitoring WL 2008: Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 145 + 27 p. tab., 92 p. fig. pp., more

Available in  Authors | Datasets 
Document type: Annual report

Keywords
  Annual reports
  Chemical compounds > Halogen compounds > Chlorine compounds > Chlorides
  Flow rate
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > River flow
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Tides
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Water levels
  Hydraulics and sediment > Sediment > Cohesive sediment
  Hydraulics and sediment > Sediment > Non-cohesive sediment
  In-situ measurements
  Levels > Water levels
  Parameters
  Physics > Mechanics > Fluid mechanics > Hydrodynamics
  Properties > Physical properties > Turbidity
  Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]
  Brackish water

Authors  Top | Datasets 
 • Taverniers, E., more
 • Mostaert, F., more

Abstract
  In het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 van het Schelde-estuarium (OS-2010) wordt een uitgebreide monitoring in Westerschelde en in Zeescheldebekken gedaan. Het handelt over grotendeels een continuesysteem-monitoring, deels over project- en kleinendeels over studie-monitoring. In het Zeescheldebekken voert het Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout vele continue metingen uit over waterstand, debiet, stromingen, chloridegehalte, turbiditeit en andere fysische parameters.

  Dit rapport geeft een globaal overzicht van die monitoring zoals het Waterbouwkundig Laboratorium in 2008 in het Zeescheldebekken deed, en zoals voor Moneos dienstig is. Dit rapport heeft de bedoeling om,uitleggend, een jaarbeeld van getij en andere parameters te schetsen. Het eigenlijke rapport wordt begeleid door een bijlagenrapport met enkel data-overzichten (hoog- en laagwaters per locatie en per maand, afvoer van het Zeescheldebekken zijnde de bovendebieten aan de rand van het tijbekken en doorgerekend naarde "Schelde te Schelle", enz.). De eigenlijke hoogfrequente data zijn op vraag digitaal op CD beschikbaar.Dit is het bijlagenrapport.


Datasets (6)
 • Current measurements in the Sea- and Western Scheldt, more
 • Hydrometric 13-hours series on some well-chosen trenches in the Zeeschelde, more
 • Monitoring network of the Hydraulics Research Centre, more
 • Physical waterquality in the Beneden-Zeeschelde and the Antwerp harbour, more
 • Survey dataset on groundwater in the Polders of the Scheldt, more
 • Waterinfo: Water management datasystem from Flanders Hydraulics Research, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors | Datasets