IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Validatieonderzoek buitendijks natuurherstel Westerschelde: Onderzoek naar de effectiviteit, de effecten en de uitvoerbaarheid van buitendijkse schoraanleg, eventueel aangevuld met bodemverlaging van het Land van Saeftinghe
Jaspers, C.J.; Bliek, A.J.; Boudewijn, T.J. (2009). Validatieonderzoek buitendijks natuurherstel Westerschelde: Onderzoek naar de effectiviteit, de effecten en de uitvoerbaarheid van buitendijkse schoraanleg, eventueel aangevuld met bodemverlaging van het Land van Saeftinghe. Grontmij: Houten. 135 pp.

Available in  Authors 
Document type: Final report

Keywords
  Ecology
  Habitats
  Morphology (coastal)
  Water bodies > Inland waters > Wetlands
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Netherlands, Zeeuws-Vlaanderen [Marine Regions]
  Marine/Coastal
Author keywords
  landgebruik; natuurontwikkeling; natuurcompensatie

Authors  Top 
 • Jaspers, C.J., more
 • Bliek, A.J.
 • Boudewijn, T.J., more

Abstract
  De hoofdvraag van het onderzoek is: hoe kan het natuurherstel van de Westerschelde gerealiseerd worden door middel van buitendijkse maatregelen (alternatief “schoraanleg, eventueel aangevuld met Saeftinghe”) ten behoeve van de habitattypen Estuaria, Eénjarige pioniersvegetaties en Atlantische schorren. In deze studie (van Bureau Waardenburg en Grontmij) zijn morfologische, ecologische en juridische aspecten gewogen

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors