IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Macrobenthos monitoring at the Belgian coast in 2008, in accordance with the Water Framework Directive
Van Hoey, G.; Pecceu, E.; Derweduwen, J.; De Backer, A.; Wittoeck, J.; Hillewaert, H.; Vandendriessche, S.; Hostens, K. (2009). Macrobenthos monitoring at the Belgian coast in 2008, in accordance with the Water Framework Directive. ILVO: Belgium. 101 pp.

Beschikbaar in  Auteurs | Dataset 

Trefwoord
    Marien/Kust

Project Top | Auteurs | Dataset 
  • Macrobenthos monitoring van de Belgische Kust met betrekking tot het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water, meer

Auteurs  Top | Dataset 
  • Wittoeck, J., meer
  • Hillewaert, H., meer
  • Vandendriessche, S., meer
  • Hostens, K., meer

Abstract
    De Europese KaderRichtlijn Water (2000/60/EG) (KRW) heeft als doel om een goede ecologische en chemische status van al hun wateren te bekomen tegen 2015. Deze kwaliteitsstatus wordt bepaald aan de hand van een evaluatie van biologische, chemische en hydromorfologische kwaliteitselementen. De evaluatie van deze elementen is gebaseerd op de integratie van duidelijk gedefinieerde biologische kwaliteitscriteria. Aan deze criteria is een classificatie verbonden (zeer slecht, slecht, matig, goed, heel goed) om de ‘gezondheid’ van het systeem te meten ten opzichte van referentiecondities. Dit project gaat over de monitoring en het bepalen van de ecologische kwaliteitsstatus voor het kwaliteitselement benthos in de Belgische kustzone (< 1 nautische mijl). Macroinvertebraten worden geëvalueerd met de Benthische ecosysteem kwaliteitsindex (BEQI), die significante veranderingen ten opzichte van de referentiesituatie tracht weer te geven. Een belangrijk aspect binnen de BEQI is het gebruik van de habitatbenadering, welke een habitattypologie voor elk waterlichaam vereist. De habitattypologie voor de Belgische kust kan teruggebracht worden tot (1) Abra alba habitat (slibberig fijn zand), (2) Nephtys cirrosa habitat (goed gesorteerd medium zand), (3) Macoma balthica habitat (slib). De 3 habitattypes werden bemonsterd in de drie zones van de Belgische kust (westelijke, centrale en oostelijke) in het najaar van 2007 en 2008, met een adequate staalname inspanning om een betrouwbare evaluatie van de ecologische status te bekomen. De stalen werden willekeurig genomen op 9 (2007) of 11 locaties (2008). De stalen werden toegewezen aan één van de 3 habitattypes gebaseerd op een clusteranalyse in combinatie met een SIMPROF analyse om de significante clustergroepen te definiëren. Deze clustergroepen werden in verband gebracht met de habitattypes op basis van de benthische en sedimentologische karakteristieken van de clustergroepen. De geclassificeerde stalen (habitats binnen zones) werden gebruikt voor evaluatie van de ecologische status met de BEQI. De algemene ecologische status van het benthos voor de Belgische kust werd geëvalueerd als goed, met een matige status voor sommige habitats in bepaalde zones (het Macoma balthica habitat in de oostelijke zone; het Abra alba habitat in de Westelijke en Centrale zone). De evaluatie van de ecologische status vertoonde gelijkaardige resultaten voor beide jaren, behalve in de centrale zone. Dit kan gerelateerd zijn aan de betere ruimtelijke dekking van de habitats binnen de heterogene centrale zone gedurende de monitoring van 2008.

Dataset
  • Macrobenthos monitoring in function of the Water Framework Directive in the period 2007-2009, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs | Dataset