IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Studie naar de mogelijkheden van bevordering van vismigratie op prioritaire waterlopen in het ijzerbekken en het bekken van de Brugse polders
Monden, S.; De Charleroy, D.; Denayer, B. (1999). Studie naar de mogelijkheden van bevordering van vismigratie op prioritaire waterlopen in het ijzerbekken en het bekken van de Brugse polders. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart.

Keywords
  Hydrographic features > Physiographic features > Rivers
  Methodology
  Products > Animal products > Products > Fish products > Products > Fish

Authors  Top | Dataset 
 • Monden, S.
 • De Charleroy, D., more
 • Denayer, B.

Abstract
  De bedoeling van deze studie is om op korte termijn een overzicht te krijgen van de vismigratieknelpunten in de hydrografische bekkens van het Vlaams Gewest. Deze inventarisatie vormt de basis voor het afbakenen van de prioritaire vismigratiewegen en de opmaak van een programma om deze knelpunten weg te werken.

Dataset
 • Database fish migration bottlenecks, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors | Dataset