IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Welvarend Westerschelde: Duurzame havenontwikkeling als impuls voor natuur- en gebiedsontwikkeling
Visser, C.; van Son, B.; Van Dijk, C.; Hillen, M.; Van der Zwan, C.; Bouma, J. (2011). Welvarend Westerschelde: Duurzame havenontwikkeling als impuls voor natuur- en gebiedsontwikkeling. Royal Haskoning/WUR: Goes. 10 pp.

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
    Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
  • Visser, C., more
  • van Son, B.
  • Van Dijk, C.
  • Hillen, M.
  • Van der Zwan, C.
  • Bouma, J.

Abstract
    De opdracht: Ontwikkel een innovatief en duurzaam project dat de economische kracht van de Zuidwestelijke delta kan versterken.Vanuit onze persoonlijke en professionele betrokkenheid bij de Zeeuwse delta gaan wij de uitdaging graag aan door onze creativiteit in te zetten om bij te dragen aan de ontwikkeling van dit gebied. Met onze inzending richten wij ons op een duurzame ontwikkeling voor havengebieden en scheepvaart in synergie met gebieds- en natuurontwikkeling rond de Westerschelde, specifiek voor Terneuzen. De Westerschelde biedt veel potentie voor verdere ontwikkeling van de Zeeuwse economie maar heeft ook unieke natuurwaarden. Hierdoor zitten beide waarden in zekere mate op slot voor ontwikkeling. Economisch gedreven initiatieven rond de Westerschelde moeten naar onze mening geen bedreiging vormen voor de ecologische waarden in het gebied, maar juist hieraan een impuls geven.Wij willen concrete oplossingen bieden voor uitdagingen in de delta. Dit willen wij doen door te zoeken naar synergie in plaats van polarisatie, wat leidt tot een integraal voorbeeld voor de Zuidwestelijke delta. Hierbij zoeken wij de uitdaging in de combinatie tussen havenontwikkeling en gebiedsontwikkeling waarin natuur een belangrijke positie vervult.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors