IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Onderzoek naar de ecologische impact van de baggerwerkzaamheden aan de Belgische kust in het kader van MOBAG 2000: chemisch-biologische aspecten
Pieters, A.; Dumon, G.; Speleers, L. (2001). Onderzoek naar de ecologische impact van de baggerwerkzaamheden aan de Belgische kust in het kader van MOBAG 2000: chemisch-biologische aspecten, in: Studiedag 'Milieuaspecten van baggerwerken op de Belgische kust': conferentiemap. pp. 13
In: (2001). Studiedag 'Milieuaspecten van baggerwerken op de Belgische kust': conferentiemap. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 49 pp., more

Available in  Authors 
Document type: Conference paper

Keyword
    Marine/Coastal

Authors  Top 
  • Pieters, A., more
  • Dumon, G., more
  • Speleers, L.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors