IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Numerieke modellering van het extreem golfklimaat in de Belgische havens: deel 2. Haven van Zeebrugge
Gruwez, V.; Bolle, A.; Suzuki, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2012). Numerieke modellering van het extreem golfklimaat in de Belgische havens: deel 2. Haven van Zeebrugge. versie 2.0. WL Rapporten, 769_03. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. VIII, 105 + 44 p. bijl., CD-ROM pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Coastal protection > Coastal safety against extreme storms > Harbour structures
  Coastal protection > Coastal safety against extreme storms > Hydrometeo climate of extreme storms
  Numerical modelling
  ANE, Belgium, Brugge, Zeebrugge Harbour [Marine Regions]
  Marine/Coastal
Author keywords
  Numerieke golfmodellering; Extreem golfklimaat

Project Top | Authors 
 • Extreem golfklimaat kusthavens, more

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust; Kust, more


Authors  Top 
 • Gruwez, V.
 • Bolle, A., more
 • Suzuki, T., more

Abstract
  Het ontwerp van structuren in een haven en overstromingsrisicoanalyses hebben hydrodynamische randvoorwaarden nodig langs alle structuren. Deze randvoorwaarden zijn gewenst tijdens een storm met terugkeerperiode 1000j en tijdens de superstormen die werden gedefinieerd voor de risicoanalyse. Het extreem golfklimaat wordt daarbij ontkoppeld naar golfindringing en lokale windgolven. Naar analogie met de studie voor Oostende zijn MILDwave (een lineair MSE-model) en Mike 21 BW (een niet-linear Boussinesq model) gebruikt om de golfindringing te simuleren. Om de lokale golfgeneratie door de extreme wind te modelleren werd het spectraal model SWAN ook opnieuw toegepast.
  Beide golfindringingsmodellen blijken goede overeenkomsten te vertonen wat betreft de golfindringingscoëfficiënt Kd. Daarbij wordt een ééncellige sponslaag gebruikt om de partiële reflectie te modelleren. Het Mike 21 BW model heeft een beperkt aantal numerieke maatregelen nodig om numerieke stabiliteit te verzekeren i.t.t. het MILDwave model. De gevoeligheidanalyses tonen aan dat kleine variatie van de haveningangbreedte weinig invloed heeft op het golfklimaat, dat golfrichting NNW aan de ingang van de haven en -17°N offshore van de vaargeul voor de meeste golfindringing in de oude haven zorgt, dat het effect van directionele spreiding niet te verwaarlozen is en dat de invloed van de vaargeul en golfbreking belangrijk is voor het golfklimaat in de haven. Voor de bepaling van de lokale windgolven wordt SWAN ingezet. Alle extreme windsnelheden en -richtingen voor de 1000-jarige storm en de superstormen worden gemodelleerd. Een superpositie van de resultaten van de golfindringingsmodellen en het SWAN model wordt uitgevoerd. Op die manier wordt het totale extreme golfklimaat in de haven bekomen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors