IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Concept
Van Rompaey, M. (2013). Concept, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 33-43
In: De Beukelaer-Dossche, M.; Decleyre, D. (Ed.) (2013). Bergenmeersen: Bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. Waterwegen en Zeekanaal/Agentschap voor Natuur en Bos: Antwerpen. ISBN 9789040303395. 99 pp., more

Available in  Author 

Author  Top 
  • Van Rompaey, M., more

Abstract
    Overstromingsgebieden zijn uitgekiende, strategisch gekozen plaatsen. Niet om het even welke plek langs een rivier is immers geschikt om er een overstromingsgebied in te richten. De ligging van het overstromingsgebied moet ervoor zorgen dat het gebied een efficiënte bijdrage levert tot de veiligheid. Bovendien moet de impact op de landbouw, de omwonenden en de economie zo beperkt mogelijk blijven. De Vlaamse Regering heeft de contouren van de Sigmagebieden in 2005 en 2006 vastgelegd in het Meest Wenselijk Alternatief.Dit hoofdstuk schetst de contouren van dat Meest Wenselijk Alternatief voor de Cluster Kalkense Meersen en de verschillende deelprojecten. Daarna wordt uitgelegd hoe dat Sigmaproject bijdraagt tot de veiligheids- en natuurdoelstellingen. Tot slot gaat dit hoofdstuk dieper in op hoe het project tegemoetkomt aan de verzuchtingen van de gebruikers van de betrokken gebieden en geeft het duiding bij het inrichtingsplan en het GRUP voor dat Sigmaproject.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author