IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Analyse stortvakken beneden-Zeeschelde
Verheyen, B. (2013). Analyse stortvakken beneden-Zeeschelde. International Marine & Dredging Consultants/Deltares/Svašek Hydraulics BV/ARCADIS Nederland BV: Antwerpen. 82 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Author  Top 
  • Verheyen, B., more

Abstract
    Om het beleid en het beheer van de Zeeschelde te ondersteunen is kennis omtrent de verspreiding van slib vanuit de huidige stortlocaties in de Zeeschelde en de wisselwerking met de onderhoudslocaties van belang. Op basis hiervan kan een optimale stortstrategie voor slib in de Zeeschelde worden onderzocht, met als specifiek aandachtspunt de beheersvraag hoe de concentraties veranderen in geval van een andere, afwaartse stortlocatie. Dit onderzoek is beschreven in het voorliggende rapport, gebaseerd op enerzijds een analyse van bestaande bodem- en bagger gegevens en anderzijds een numeriek modellering van de verspreiding van slib van de huidige en mogelijk alternatieve locaties. Ten slotte zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author