IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Kustbroedvogels; vegetatiesuccessie en natuurontwikkeling: implicaties voor toekomstig beheer van kustgebieden
Arts, F.A.; Graveland, J.; Meininger, P.L. (2000). Kustbroedvogels; vegetatiesuccessie en natuurontwikkeling: implicaties voor toekomstig beheer van kustgebieden. Limosa (Amst.) 73(1): 17-28
In: Limosa (Amsterdam). Nederlandse Ornithologische Unie: Amsterdam. ISSN 0024-3620, more
Peer reviewed article  

Available in  Authors 

Authors  Top 
  • Arts, F.A., more
  • Graveland, J., more
  • Meininger, P.L., more

Abstract
    In het Deltagebied zijn plevieren en sterns sinds 1950 als broedvogel sterk in aantal afgenomen. Mogelijke oorzaken zijn verlies van broedareaal, vegetatiesuccessie of de toegenomen recreatie. Het Rijksinstituut voor Kust en Zee heeft de zorgwekkende ontwikkeling aan de hand van vier hypothesen nader onderzocht. Hierbij is gebruik gemaakt van langjarige meetreeksen van broedvogels en van metingen aan de vegetatiebedekking. De successie van de vegetatie lijkt de grootste boosdoener te zijn, en in de zoete Delta meer dan in zoute milieus. De auteurs pleiten voor doordacht 'tuinieren'; herstel van de natuurlijke dynamiek of 'kunstmatige oplossingen'.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors