IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Westerschelde containerterminal. Analyse van mogelijke significante effecten van de WCT op de SBZ Westerschelde
Van Apeldoorn, R.C.; Smit, C.J.; Henkens, R.J.H.G.; Dankers, N.M. J.A. (2004). Westerschelde containerterminal. Analyse van mogelijke significante effecten van de WCT op de SBZ Westerschelde. Alterra-Rapport, 985. Alterra: Wageningen. 95 + bijlagen pp.
Part of: Alterra-Rapport. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte: Wageningen. ISSN 1566-7197, more
Peer reviewed article  

Available in  Authors 

Author keywords
    containertransport - container transport - havens - harbours - bouwconstructie - building construction - milieueffectrapportage - habitats - nederland - environmental impact reporting - netherlands - infrastructuur - infrastructure - westerschelde - western scheldt

Authors  Top 
  • Van Apeldoorn, R.C.
  • Smit, C.J., more
  • Henkens, R.J.H.G.
  • Dankers, N.M. J.A., more

Abstract
    Inschatting van de mogelijke effecten van aanleg van een terminalhaven op flora en fauna; er is getoetst aan de Flora- en Faunawet, aangezien de Europese Vogel- en habitatrichtlijnen nog niet volledig geïmplementeerd is in de nationale wetgeving.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors