IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Vlamingen overzee = Flamands en outre-mer = Flemings overseas
Koninckx, C. (Ed.) (1995). Vlamingen overzee = Flamands en outre-mer = Flemings overseas. Collectanea Maritima, 6. Wetenschappelijk Comité voor Maritieme Geschiedenis. Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België: Brussel. ISBN 90-6569-631-8. 264 pp.
Part of: Collectanea Maritima. Wetenschappelijk Comité voor Maritieme Geschiedenis. Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België: Brussel. ISSN 0775-3322, more

Available in  Author 

Keyword
    Marine/Coastal

Author  Top 
  • Koninckx, C., editor

Content
  • Verlinden, C. (1995). Aspecten van de diaspora van Vlaamse zee- en handelslui in de 15de eeuw (Azoren, Madeira) = Flemish seafarers and merchants abroad in the 15th century (Açores, Madeira), in: Koninckx, C. (Ed.) Vlamingen overzee = Flamands en outre-mer = Flemings overseas. Collectanea Maritima, 6: pp. 7-23, more
  • Lobo Cabrera, M. (1995). La diáspora flamenca en Gran Canaria durante el quinientos = The Flemish diaspora in the Canaries, especially the Gran Canaria during the 16th century, in: Koninckx, C. (Ed.) Vlamingen overzee = Flamands en outre-mer = Flemings overseas. Collectanea Maritima, 6: pp. 25-75, more
  • Everaert, J. (1995). Comment récupérer la "Isla Colombina"? Un projet flamand de repeuplement à Santo-Domingo (1699-1701) = How to recover the "Colombian Island"? A Flemish project to repopulate Santo-Domingo (1699-1701), in: Koninckx, C. (Ed.) Vlamingen overzee = Flamands en outre-mer = Flemings overseas. Collectanea Maritima, 6: pp. 77-88, more
  • Parmentier, J. (1995). De "dolinghe" van Carolus Van der Haeghe, 1699-1705: de lotgevallen van een Vlaamse VOC-soldaat tijdens zijn verblijf in Batavia, De Filippijnen en Japan = The adventures of Carolus Van der Haeghe, 1699-1705, in: Koninckx, C. (Ed.) Vlamingen overzee = Flamands en outre-mer = Flemings overseas. Collectanea Maritima, 6: pp. 89-102, more
  • De Lannoy, M. (1995). Een Zuidnederlander in dienst van de Radja van Travancore: Eustache Benoît de Lannoy (1715-1777) = Eustache Benoît de Lannoy from the Southern-Netherlands in the service of the King of Travancore, in: Koninckx, C. (Ed.) Vlamingen overzee = Flamands en outre-mer = Flemings overseas. Collectanea Maritima, 6: pp. 103-117, more
  • Degryse, K.; Parmentier, J. (1995). Kooplieden en kapiteins: een prosopografische studie van de kooplieden, supercargo's en scheepsofficieren van de Oostendse handel op Oost-Indië en Guinea (1716-1732) = Merchants and captains: a prosopographical study on the merchants, supercargoes and naval officers of the Ostend trade to East-India and Guinea (1716-1732), in: Koninckx, C. (Ed.) Vlamingen overzee = Flamands en outre-mer = Flemings overseas. Collectanea Maritima, 6: pp. 119-241, more
  • Lederer, A. (1995). La colonie belge du Guatémala, in: Koninckx, C. (Ed.) Vlamingen overzee = Flamands en outre-mer = Flemings overseas. Collectanea Maritima, 6: pp. 243-259, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author