IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

MIRA klimaatrapport 2015: over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen
Brouwers, J.; Peeters, B.; Van Steertegem, M.; van Lipzig, N.; Wouters, H.; Beullens, J.; Demuzere, M.; Willems, P.; De Ridder, K.; Maiheu, B.; De Troch, R.; Termonia, P.; Vansteenkiste, T.; Craninx, M.; Maetens, W.; Defloor, W.; Cauwenberghs, K. (2015). MIRA klimaatrapport 2015: over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)/KU Leuven/VITO/KMI: Aalst. ISBN 9789491385469. 147 pp.

Available in  Authors 

Keywords

Authors  Top 
 • Brouwers, J., more
 • Peeters, B., more
 • Van Steertegem, M., more
 • van Lipzig, N.
 • Wouters, H.
 • Beullens, J., more
 • Demuzere, M.
 • Willems, P., more
 • De Ridder, K.
 • Maiheu, B.
 • De Troch, R.
 • Termonia, P., more
 • Vansteenkiste, T.
 • Craninx, M.
 • Maetens, W.
 • Defloor, W.
 • Cauwenberghs, K.

Abstract
  'In welke mate is de klimaatverandering nu al zichtbaar in Vlaanderen en België?' en 'Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?', dat zijn de belangrijkste onderzoeksvragen waarop dit MIRA Klimaatrapport 2015 een antwoord wil geven. Het rapport start met een toelichting over het mechanisme dat aan de basis ligt van de mondiale klimaatverandering. Vervolgens wordt specifiek voor Vlaanderen en België gezocht naar signalen van klimaatverandering in de bestaande meetreeksen. Daarbij is de aandacht voor het stedelijk hitte-eilandeffect en voor droogte relatief nieuw. De toekomstscenario's zijn geba¬seerd op de meest recente scenario's van het IPCC (het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties). Bovendien wordt voor het eerst nagegaan welke ruimtelijke verschillen zich mogelijk kunnen aftekenen binnen Vlaanderen en omgeving. Ook de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid en het waterbeheer krijgen de nodige aandacht. Vervolgens wordt het belang van zogenaamde tipping points in de verf gezet. Dat zijn abrupte veranderingen van het klimaatsysteem die kunnen optreden door de wereldwijde opwarming. Het rapport sluit af met enkele beschouwingen over de manier waarop het beleid kan omgaan met de onzekerheden die inherent zijn aan de problematiek van klimaatverandering.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors