IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Strandverbreding Zeebrugge tot Cadzand: morfologische effecten
De Maerschalck, B.; van der Werf, J.; Dijkstra, J.; Kolokythas, G. K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Strandverbreding Zeebrugge tot Cadzand: morfologische effecten. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_102. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. VII, 61 + 22 p. bijlagen pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Coastal areas
  Hydraulics and sediment > Morphology > Erosion / sedimentation
  Morphology
  Numerical modelling
Author keywords
  Vlaamse Baaien

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more


Authors  Top 
 • De Maerschalck, B., more
 • van der Werf, J.
 • Dijkstra, J.
 • Kolokythas, G. K., more
 • Verwaest, T., more
 • Mostaert, F., more

Abstract
  In het kader van Vlaamse Baaien is een scenario onder ontwikkeling voor de oostelijke kuststrook: Zeebrugge – Nederlandse grens, dat de haven van Zeebrugge toegankelijk moet maken voor binnenscheepvaart via de kustlijn. Bijkomend bevordert dit scenario de kustveiligheid in dit gebied, ook bij zeespiegelstijging al is dit niet de primaire doelstelling. Om deze doelstelling te genereren is de aanleg van een eiland in combinatie met een substantiële strandverbreding voorzien.

  De aanleg van de ingrepen zal gefaseerd gebeuren. Er wordt voorgesteld om in eerste instantie de strandverbreding aan te leggen en in latere fase de eilandengordel. Bij afwezigheid van de eilandengordel zal het aangelegde strand ten volle blootgesteld worden aan stroming en golven zoals het huidige strand.

  Op basis van de beschikbare literatuur en beschikbare modellen voor dit gebied, wordt in dit rapport een voorstudie gedaan naar de morfologische ontwikkelingen van een dergelijke strandverbreding in vergelijking met de huidige gekende erosie- en sedimentatietrends voor dit deel van de Belgische en Nederlandse kust.

  De modelresultaten werden voorgelegd aan een Vlaamse-Nederlandse experten commissie. De opmerkingen en conclusies van de experten werden opgenomen in de conclusies en aanbevelingen van voorliggend document.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors